Ads Top

Nederland, Californië en Québec nemen voortouw bij omslag naar elektrische voertuigen

Nederland, Californië (VS) en Québec (Canada) starten de Zero-Emission Vehicle Alliance (ZEV Alliance) om het aandeel van voertuigen die op elektriciteit rijden wereldwijd te vergroten. De drie grondleggers nodigen andere landen en lagere overheden uit om zich als medeoprichters van de ZEV Alliance aan te sluiten.

Grootschalige introductie van elektrisch aangedreven voertuigen is noodzakelijk om de luchtkwaliteit te verbeteren, klimaatverandering te beperken, de afhankelijkheid van olie te verminderen en CO2-arme economische groei mogelijk te maken. Brede internationale samenwerking versnelt de introductie en zorgt voor schaalvoordelen.

‘Samenwerking met Californië bij CO2 neutrale mobiliteit , zoals in het Coast to Coast e-Mobility programma, heeft er onder meer toe geleid dat het Solar Team Eindhoven de prestigieuze Tech Crunch Award konden winnen met hun Stella Solar auto’, aldus staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur & Milieu). ‘Nu moeten we de volgende stap zetten en de rest van de wereld aan te moedigen om met ons mee te doen en zo verder te bouwen aan het succes van de ZEV samenwerking.’

Nederland en Californië zijn voorlopers op het terrein van elektrisch aangedreven voertuigen. In Nederland is inmiddels bijna 5% van alle nieuw aangeschafte auto’s een ZEV en in Californië is één op de zes nieuwe auto’s elektrisch. In Canada rijdt bijna 50% van alle ZEV’s in de staat Québec rond.

Sinds oktober 2013, toen staatssecretaris Mansveld en Secretary Matt Rodriquez (Environmental Protection Agency) van Californië een overeenkomst tekenden, werken Nederland en Californië samen op het gebied van Klimaat & Energie en van Duurzaam Mobiliteit. Dit heeft geleid tot de ZEV Alliance en tot het onderschrijven door Mansveld van de Under2MoU van Gouverneur Brown.

Nederland heeft het grootste netwerk van oplaadstations voor elektrische voertuigen ter wereld en is daarmee klaar voor het verder uitbouwen van het aandeel elektrische en andere CO2 neutrale voertuigen op de weg. Binnen het Coast to Coast e-Mobility programma werkt Nederland samen met Californië aan kennisuitwisseling, innovatie en kansen voor het bedrijfsleven. Bedrijven als Tesla Motors, Zero Motocycles en Greenlots bedienen vanuit Nederland de Europese markt.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.