Ads Top

CBS: Hogere CO2-uitstoot in tweede kwartaal

De CO2-uitstoot in Nederland was in het tweede kwartaal 4,1 procent hoger dan een jaar eerder. Belangrijke oorzaken van de hogere uitstoot zijn de groei van de economie met 1,6 procent, het hogere gasverbruik door huishoudens en de inzet van meer kolen in plaats van aardgas in energiecentrales. Dit meldt het CBS.

Het tweede kwartaal van 2015 was minder warm dan een jaar eerder. Vooral april was in vergelijking met vorig jaar een frisse maand. Hierdoor is er meer aardgas verbruikt voor het verwarmen van gebouwen. Daardoor nam de uitstoot van huishoudens, goed voor ruim 15 procent van de CO2 uitstoot, toe met  6 procent. Ook in de dienstverlening nam de uitstoot toe door het toegenomen aardgasverbruik voor de verwarming van panden.

In het tweede kwartaal was de CO2-uitstoot door energiebedrijven, waterbedrijven en afvalbeheer ruim 10 procent hoger dan een jaar eerder. Deze bedrijven zijn goed voor circa 37 procent van de totale uitstoot. De energiebedrijven hebben weliswaar minder elektriciteit geproduceerd dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder, maar doordat er voor de productie meer steenkool en minder aardgas werd ingezet, kwamen de emissies uiteindelijk hoger uit. Het verbranden van steenkool gaat gepaard met relatief meer CO2-emissies dan het verbranden van aardgas. De brandstofmix van Nederlandse energiecentrales is hiermee vanuit milieuoogpunt verslechterd.

Het cluster landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid heeft minder CO2 uitgestoten dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Dit komt vooral door de lagere uitstoot van de chemiesector, een emissie intensieve sector. Zowel de productie van de chemie als de daarbij horende CO2-emissies zijn in het tweede kwartaal van 2015 gekrompen ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2014. De aardolie-industrie heeft meer CO2 uitgestoten. De productie van aardolieproducten is in het tweede kwartaal van 2015 toegenomen ten opzichte van een jaar eerder.

In de transportsector is de CO2-uitstoot toegenomen in het tweede kwartaal, onder meer door extra vervoersbewegingen die samenhangen met de groei van de handelsstromen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.