Ads Top

Waar komt de eerste bio-energiebuurt van Overijssel?

Dinsdagmiddag 31 maart 2015 was de feestelijke aftrap van het project ‘bio-energiebuurten’ en de introductie van de initiatievenmakelaardij voor duurzame lokale energiebedrijven.

Ineke Bakker, gedeputeerde voor Milieu, Wonen en Financieel toezicht van provincie Overijssel, gooide samen met Hugo Vernhout, directeur-rentmeester van landgoed Vilsteren, een blok (lokaal) hout in het haardvuur. Bakker: “Hiermee wil ik graag ‘het vuurtje van de bio-energiebuurten en de lokale initiatieven aanwakkeren’ en er mijn ‘houtje aan bijdragen’.”

Aftrap Bio-energiebuurten-50-klein2Gedeputeerde Bakker sprak haar enthousiasme uit over de bio-energiebuurten: “In Overijssel zijn meerdere initiatieven bekend die onderzoeken of warmte en stroom met lokale biomassa kan worden opgewekt. Er is behoefte aan alternatieven voor het verwarmen met aardgas. In potentie is veel biomassa in Overijssel aanwezig; hout, bermgras, GFT-afval, mest en reststromen uit de (voedsel)industrie. Het ontsluiten van een lokale biomassaketen is echter complex. Daarom wil de provincie extra aandacht aan dit thema besteden en initiatieven hiervoor extra ondersteunen.”

Buurten, dorpen en gemeenschappen in Overijssel worden uitgedaagd om aan de slag te gaan met het thema bio-energie en “bio-energiebuurt” in Overijssel te worden. Met een bio-energiebuurt bedoelen we een buurt, dorp of gemeenschap die de eigen warmte- en energiebehoefte voor het overgrote deel uit lokale bio-energie haalt, zoals hout, biogas of bermgras. In een bio-energiebuurt gaan bewoners, bedrijven en overheden samen aan de slag om dit doel te behalen.

Geïnteresseerde buurten mogen hun plannen indienen en deze pitchen aan een deskundige jury tijdens de Bio Energy Pitch op 19 november 2015. De pitch wordt georganiseerd door NMO (Natuur en Milieu Overijssel).

Ook IM@Overijssel, de initiatievenmakelaardij voor duurzame lokale energie-initiatieven stelde zich tijdens deze aftrap voor. De negen makelaars hebben ervaring met het oprichten van een duurzaam lokaal energiebedrijf. Buurten die een plan willen maken voor hun eigen energievoorziening kunnen gebruik maken van de inhoudelijke ondersteuning en expertise van één van de initiatievenmakelaars. Dit kan – naast bioenergie –ook om andere vormen van nieuwe energie gaan. In de eerste plaats onderzoeken de makelaars samen met het initiatief de ondersteuningsbehoefte van het initiatief. In een volgende stap wordt ondersteuning en advies gegeven, door de makelaardij of een derde partij, al naar gelang de behoefte.  De makelaars denken mee vanuit hun praktijkervaring, ontsluiten beschikbare kennis en brengen een initiatief met de juiste mensen in contact. De makelaars dragen hun kennis en enthousiasme over. Het initiatief blijft zelf verantwoordelijk voor haar succes en maakt haar eigen keuzes. Zo blijft elk initiatief uniek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.