Ads Top

Productie groen gas kan groeien

Groen gas kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verduurzaming van de energievoorziening in Nederland. Het groene gas moet wel aan bepaalde eisen voldoen om aan ons gasnet geleverd te mogen worden. De regionale netbeheerders die het groene gas transporteren naar consumenten en bedrijven moeten de zekerheid hebben dat het gas geschikt is voor veilig gebruik en dat het dezelfde hoeveelheid energie (calorische waarde) heeft als het gas uit Groningen. Daarom zijn er nu spelregels waaraan bedrijven die groen gas willen leveren zich moeten houden, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) vandaag besloten. Henk Don, bestuurslid ACM: “Nu duidelijk is aan welke voorwaarden moet worden voldaan kunnen partijen makkelijker kiezen om groen gas te gaan produceren en leveren aan consumenten en bedrijven.”

Groen gas wordt gemaakt van organisch materiaal. Bijvoorbeeld van het afval uit de groene GFT-bak die consumenten wekelijks aanbieden aan hun afvalverwerker. Maar ook mest en plantafval van boeren en tuinders wordt gebruikt om groen gas te produceren. In Nederland zijn ongeveer 25 bedrijven die groen gas leveren aan ons gasnetwerk. Dit zijn veelal afvalverwerkingsbedrijven. De kwaliteitseisen die aan het groene gas zelf worden gesteld zijn al vastgelegd in een ministeriële regeling.

ACM stelt nu, op voorstel van de netbeheerders, ook eisen aan de invoedingsinstallatie en de meetapparatuur. Daardoor weten producenten, maar ook de netbeheerders, zeker dat het gas de juiste kwaliteit heeft en dat het gastransport niet in gevaar komt. Daarnaast wordt nu ook de verrekening geregeld tussen netbeheerders en bedrijven die groen gas leveren. In de Warmtevisie die afgelopen week door de minister van Economische Zaken is gepresenteerd, staat dat slechts 3,6% van alle warmte in 2013 duurzaam werd geproduceerd. Dit percentage omvat zowel de warmtevoorziening uit groen gas en biomassa als de warmtelevering met behulp van bijvoorbeeld geothermie en warmte en koude opslag (WKO).

Energieleveranciers mogen sinds 1 januari 2015 alleen groen gas leveren aan consumenten als ze daarvoor de zogenaamde "Garanties van oorsprong voor gas" hebben gekocht.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.