Ads Top

Future Green City 2015 toont leefbare stad van de toekomst

Momenteel wonen 73% van alle Europeanen in steden. In 2050 zal dit percentage ruim 82% zijn, wat betekent dat er nog ruim 36 miljoen nieuwe stedelingen bijkomen. De bevolking neemt toe en daarmee o.a. ook de afvalproductie en het aantal verkeersbewegingen. Ruimte wordt schaarser en de leefbaarheid in de stad staat ook onder druk door de klimaat-verandering. Korte en hevige regenbuien en het hitte-eilandeffect geven overlast in de steden.

De verenigingen VHG en Stadswerk zijn de initiatiefnemers van Future Green City, een inspirerende en toonaangevend vakevent, 24 t/m 26 november a.s. in de Brabanthallen 's-Hertogenbosch. Hier komen alle disciplines samen voor een duurzame, leefbare, groene en toekomstbestendige stad.

De grote uitdaging is om de stad in de toekomst leefbaar en gezond te houden. De natuur lijkt steeds verder van ons af te komen staan, terwijl we juist sterk behoefte hebben aan groen. Groen draagt bij aan de kwaliteit van de leefomgeving, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen. Ook de bouw, infra en water spelen een belangrijke rol bij het toekomstbestendig maken van de stad.

Op Future Green City 2015 staat een integrale aanpak van het realiseren van de leefbare stad van de toekomst centraal. Met uiteenlopende oplossingen; van solitaire bomen tot totaal beplantings-concepten, van groene geluidsschermen tot energieopwekkende wegen, van hergebruik regenwater tot afvalinzameling en 'Urban mining' en van dak- en gevelbegroeiing tot passief bouwen. Het vakevent krijgt inspirerende exposities, twee theaters, netwerkbijeenkomsten en speeddates.

Future Green City maakt deel uit van de programmering van het Jaar van de Ruimte. "In de start-publicatie 'Maak Ruimte' verwijzen verschillende ruimtelijke opgaven naar het thema 'groen in en om de stad'. Future Green City kan een 'parel aan de waslijn' van het Jaar van de Ruimte worden.", aldus Yves de Boer, Voorzitter Bestuur Jaar van de Ruimte.

Future Green City 2015 richt zich op iedereen die vakmatig actief is bij de ontwikkeling en inrichting van de stad. Het vakevent wordt ondersteund door een brede adviescommissie met vertegen-woordigers van o.a. ANTHOS, CAH Vilentum Dronten / Almere, NVTL, Stadswerk Nederland, VHG, Regiobestuur Utrecht / Gelderland Stadswerk Nederland, Stichting RIONED, NVRD, Wageningen Universiteit, Tuinbranche Nederland, Waterschap Rivierenland, VU Amsterdam, Platform31 / Jaar van de Ruimte 2015, IPT, ZLTO en Ingenieursbureau gemeente Groningen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.