Ads Top

Lage NOx-emissies Euro VI bussen in praktijk gewaarborgd

TNO monitort in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de schadelijke uitstoot van Euro-VI vrachtwagens en bussen. Doel van deze monitoring is te onderzoek of voertuigen aan de  typekeuringseisen voldoen en in de dagelijkse praktijk ook daadwerkelijk schoon zijn. Op basis van de uitgevoerde metingen is gebleken dat het gat tussen de typekeuring en de praktijk met de introductie van Euro VI aanmerkelijk kleiner is geworden.

Om inzicht te verkrijgen in de emissieprestaties van Euro-VI dieselbussen biedt het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) aan dat TNO monitortesten uitvoert voor concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI stadsbussen aan te schaffen. IenM beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van daadwerkelijk schone voertuigvloten te bevorderen.

Ondanks dat de scherpere Euro VI norm gemiddeld een grote verbetering met zich meebrengt, kunnen er tussen typen Euro VI voertuigen (en dus ook bussen) nog grote verschillen zitten in de NOx-uitstoot in de praktijk. Dit verschil komt voor bussen vooral tot uiting tijdens een typische stadsdienst. Met name tijdens binnenstedelijke rijomstandigheden kan de NOx uitstoot van sommige typen nog flink hoger zijn dan de typekeuringsnorm. De oorzaak hiervan is dat voor zware bedrijfswagens, waaronder ook bussen en distributievoertuigen, de praktijkemissies nog niet effectief zijn gereguleerd in de Europese wetgeving. Bij de Europese In Service Conformity (ISC) test, waarbij met mobiele meetapparatuur op de openbare weg wordt gemeten, komen rijomstandigheden die representatief zijn voor stedelijk gebruik namelijk maar in beperkte mate voor. De verwachting is dat de Europese ISC-test op een termijn van enkele jaren verbeterd gaat worden.

Vooruitlopend op het ingaan van verbeterde normstelling is er een andere waarborg nodig om er voor te zorgen dat Euro-VI dieselbussen in de praktijk echt schoon zijn, ook tijdens een typische stadsdienst. Om inzicht te verkrijgen in de emissieprestaties van Euro-VI dieselbussen biedt IenM aan dat TNO als onderdeel van het emissiemeetprogramma voor zware voertuigen monitortesten uitvoert voor concessieverleners die bijvoorbeeld op het punt staan om Euro VI stadsbussen aan te schaffen. De kosten van de test worden door IenM gedragen. Het ministerie beoogt op deze manier de ontwikkeling en aanschaf van daadwerkelijk schone voertuigvloten te bevorderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.