Ads Top

Dialoog essentieel in de energietransitie

De Nederlandse Dialoog Council, onder voorzitterschap van Stan Dessens (voormalig DG van het Ministerie van Economische Zaken en van Justitie) heeft geconstateerd dat een maatschappelijke veranderingsproces nodig is om de beoogde energietransitie en klimaatdoelstellingen te halen en concludeert dat het gezamenlijk aangaan van de dialoog, wanneer goed en op het juiste moment ingezet, kan bijdragen aan het versnellen van de energietransitie. Vandaag om 13.30 uur neemt de voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor Economische Zaken, Roos Vermeij, in de Statenpassage van de Tweede Kamer het visiestuk in ontvangst. Om 16.00 uur neemt de voorzitter van de SER Borgingscommissie Energieakkoord voor Duurzame Groei, Ed Nijpels het visiestuk in ontvangst bij de SER op de Bezuidenhoutseweg in Den Haag.

De energietransitie loopt tegen verschillende dilemma's aan, die overwonnen moeten worden om de klimaatdoelen te kunnen bereiken. Voorbeelden van deze dilemma's zijn de complexiteit en de urgentie, en de verschillende rollen van de actoren. Zonder op voorhand een antwoord te moeten geven op de vragen die deze dilemma's opwerpen, kan een dialoog bijdragen om een setting te creëren waarin de antwoorden gevonden kunnen worden. Een dialoog is niet een middel om bepaald beleid door te drukken of een vorm van inspraak. De Nederlandse Dialoog Council is gericht op delen en samenwerken en vindt plaats in een omgeving waarin twee of meer mensen (partijen) gevoelens, perspectieven, inzichten en ideeën met elkaar uitwisselen en communiceren in een open, respectvol en eerlijk proces. Het visiedocument biedt bouwstenen om een dialoog goed te laten verlopen, zoals het hebben van een onafhankelijke procesregisseur om gelijkwaardige deelname te bewaken en kan zoeken naar de gezamenlijke uitkomst. In de ideale situatie leidt een dialoog tot een gezamenlijk gedragen besluit ten aanzien van een energieproject.

De Nederlandse Dialoog Council bestaat uit 17 leden. De leden hebben op persoonlijke titel deelgenomen. De councilleden zijn André Jurjus (Netbeheer Nederland), Brendan de Graaf (DE Unie), Mart van Bracht (TNO), Tjeerd Jongsma (ISPT), Reinier Gerrits (VNCI), Robert Kleiburg (ECN), Remko Ybema (ECN), Berend Scheffers (EBN), Barthold Schroot (EBN), Emma ter Mors (Universiteit Leiden), Catrinus Jepma (RUG), André Faaij (Energy Academy Europe en RUG), Hans Grünfeld (VEMW), Bert Stuij (RVO), Anne Sypkens Smit (Energie-Nederland), Anton Buijs (GasTerra), en Frank Dietz (PBL).

Het EU project R&Dialogue heeft als doel om inzichten te verkrijgen in de rol van de dialoog in de energietransitie in de 10 deelnemende landen en voor Europa als geheel. Het gaat om de dialoog met stakeholders zoals onderzoeksinstellingen, maatschappelijke organisaties, industrie en politiek, maar ook de burger. De 10 deelnemende landen zijn: Noorwegen, Duitsland, Groot-Brittannië, Tsjechië, Frankrijk, Nederland, Spanje, Portugal, Italië en Griekenland.

Het adviesbureau Triarii B.V. is coördinator van het Europese project R&Dialogue en verantwoordelijk voor de Nederlandse dialoog. Per land wordt onderzocht wat de rol van de dialoog is en kan zijn voor het bereiken van de energietransitie. Tevens wordt deze dialoog ook daadwerkelijk vormgegeven samen met National Dialogue Councils in de 10 deelnemende landen. Zij zijn tot inzichten en aanbevelingen gekomen. Deze inzichten worden nu door elk land vormgegeven en daarna gebundeld en aangeboden aan de Europese Commissie. Op 18 november 2015 worden de aanbevelingen gepresenteerd in Brussel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.