Ads Top

TU/e en UU bundelen krachten op gebied van poreuze materialen

De TU Eindhoven en de Universiteit Utrecht starten samen een onderzoekscentrum gericht op poreuze materialen, met de naam Darcy Center. De twee universiteiten zijn allebei sterk op dit gebied, en verwachten door de krachtenbundeling een nog sterkere landelijke en internationale positie te krijgen. Betere kennis van poreuze materialen is van groot belang voor veel toepassingen, zoals winning van gas en olie, energieopslag en watermanagement.

Bij de krachtenbundeling zijn in totaal twintig onderzoeksgroepen betrokken, twaalf van de TU/e en acht van de UU. De universiteiten gaan investeren in gezamenlijk onderzoek, halen de banden aan door over en weer hoogleraren van elkaar in deeltijd aan te stellen, en geven studenten toegang tot elkaars onderwijs.

De twee universiteiten hebben beide unieke onderzoekslabs. Zo is er in Utrecht het Hoge Druk en Temperatuurlaboratorium, waar de omstandigheden diep in de aarde kunnen worden nagebootst. In Eindhoven is er een laboratorium met geavanceerde MRI- en CT-scanners waarmee de structuur en de vochttransport in poreuze materialen bestudeerd kunnen worden. Daarnaast krijgen de partners beiden substantiële bijdragen uit de industrie, waar sterke banden mee bestaan op kennisgebied. De universiteiten krijgen zo  een sterke positie in Europa, en verwachten daarmee ook toptalent te kunnen aantrekken.

Het onderzoek binnen het Darcy Center zal drie gebieden beslaan: materialen, transport en opslag. Binnen materialen richt de onderzoekers zich op de structuur van poreuze materialen, en veranderingen daarin. Vooral breukvormingsprocessen moeten door de bundeling van de experimentele en numerieke expertise beter te voorspellen worden. Binnen transport gaan de wetenschappers zoeken naar wiskundige modellen om het transport van vloeistoffen in poreuze materialen te beschrijven en te kunnen voorspellen. Ook bieden poreuze materialen goede kansen voor de opslag van energie, wat een van de belangrijkste voorwaarden is voor een wereldwijde duurzame energievoorziening. De Eindhovense en Utrechtse onderzoekers  gaan onder meer werken aan een zogenaamde ‘warmtebatterij’, een goedkope en omkeerbare opslag van energie waar geen energie uit weg kan lekken.

Het nieuwe Darcy Center is een verbreding van de strategische alliantie tussen de UU en de TU/e. Door de technologische kracht van de TU/e te verbinden aan het sterke onderzoek van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht is een unieke combinatie gevormd op het gebied van het energieonderzoek, biomedisch onderzoek en de gezondheidszorg.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.