Ads Top

Frieder Mugele leidt onderzoeksconsortium om rendement oliewinning te verbeteren

Prof.dr. Frieder Mugele van UT-onderzoeksinstituut MESA+, gaat een onderzoeksconsortium leiden dat moet zorgen voor een hoger rendement bij oliewinning. De Stichting FOM en het NWO-gebied Chemische Wetenschappen (CW) zijn onlangs met de firma BP een (Chemical) Industrial Partnership Programme (CH)IPP gestart. De betrokken partijen gaan zich richten op de fysisch-chemische processen tijdens oliewinning uit zandsteen. De komende vijf jaar werkt een team onder leiding van Frieder Mugele, van de vakgroep Physics of Complex Fluids, aan dit onderzoek, dat een budget van ruim 3 miljoen euro heeft. Dr. Igor Siretanu, uit diezelfde vakgroep, zal optreden als coördinator en heeft de dagelijkse leiding.

De onderzoekers zullen zowel experimentele als theoretische technieken toepassen op een reeks goed gedefinieerde modelsystemen. Daarnaast zullen zij een microchip ontwikkelen om het rendement van oliewinning op kleine schaal te monitoren.

Oliewinning is een complex proces dat afhankelijk is van fysische en chemische fenomenen op verschillende schalen en onderzoek naar oliewinning beslaat zowel de fysica als de chemie. Om deze reden hebben FOM en NWO-CW samenwerking gezocht en is een uniek multidisciplinair onderzoek tot stand gekomen: een mix van een Industrial Partnership Programme (IPP) van FOM en een Chemical Industrial Partnership Programme (CHIPP) van NWO-CW.

Dit (CH)IPP is een voortzetting en uitbreiding van een eerdere succesvolle samenwerking tussen de groep van Frieder Mugele en BP. Het totale consortium bestaat uit teams van de Universiteit Twente (Frieder Mugele, Martien Cohen Stuart, Michel Duits, Dirk van den Ende, Igor Siretanu en Cees Otto), FOM-instituut AMOLF (Huib Bakker), de Universiteit Utrecht (René van Roij) en de Radboud Universiteit (Elias Vlieg). Zij zullen eveneens samenwerken met de University of California (Miquel Salmeron).

Binnen het project krijgen twee postdocs en drie promovendi een aanstellingen op de Universiteit Twente. Hier zal het onderzoek zich concentreren op atomische krachtmicroscopie, Raman microscopie in combinatie met microfluïdica, röntgenabsorptiemicroscopie en onderzoek naar veranderingen op het gebied van de macroscopische bevochtiging.

Het onderzoek sluit aan bij de Topsector Chemie en bij het NWO-CW Fonds Nieuwe Chemische Innovaties (NCI). Met dit fonds draagt NWO bij aan de Topsector Chemie via het financieren van publiek-private samenwerkingsprojecten in de chemie. Voor dit programma is een zogenaamde TKI-toeslag aangevraagd, die onderdeel is van de programmabegroting. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert samenwerking van bedrijven met kennisinstellingen zoals universiteiten, NWO, FOM, STW, TNO en ECN door het toekennen van TKI-toeslag. Deze bedraagt 25 procent over de in-cash private bijdragen en een kleinere toeslag over in-kind bijdragen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.