Ads Top

Nuon stadswarmte: goed voor halvering CO2-uitstoot

In 2014 zorgden gebruikers van stadswarmte van Nuon voor een vermindering van 177.540 ton CO2-uitstoot ten opzichte van verwarming door individuele gasgestookte cv-ketels. Dit blijkt uit cijfers in de CO2-Reductierapporten die Nuon vandaag publiceert. De reductie van CO2 is te vergelijken met het effect van bijna 1,8 miljoen zonnepanelen, oftewel 421 voetbalvelden vol met zonnepanelen. De verwachting is dat de CO2-reductie door middel van stadswarmte de komende jaren verder zal toenemen.

In 2014 is er dankzij het gebruik van warmtenetten van Nuon in totaal zo'n 50 procent minder CO2 -uitstoot ontstaan, in vergelijking met het gebruik van individuele cv-ketels. Momenteel levert Nuon stadswarmte aan bijna 117.000 huishoudens en 1.800 zakelijke klanten; aantallen die jaarlijks toenemen. Het afgelopen jaar kregen 2.676 nieuwe klanten een aansluiting op stadswarmte en/of koude. Nuon richt zich met stadswarmte op vier groeiregio's: Almere, Amsterdam, Arnhem/Nijmegen en Rotterdam.
In deze regio's werd in 2014 de volgende CO2-reductie bereikt:
-    Almere: 54%
-    Amsterdam: 52%
-    Arnhem-Nijmegen: 46%
-    Rotterdam: 69%

"Nuon is ervan overtuigd dat stadswarmte een grote rol kan spelen in een schonere energievoorziening. We zitten hiermee op één lijn met minister Kamp van Economische Zaken, die onlangs in zijn warmtevisie pleitte voor een omslag in de manier waarop we in Nederland denken over onze warmtevoorziening", aldus Alexander van Ofwegen, directeur Warmte bij Nuon. Daarom wordt er steeds intensiever gebruik gemaakt van restwarmte en duurzame bronnen. Eind 2014 zijn diverse projecten gerealiseerd om de warmtevoorziening verder uit te breiden en duurzamer te maken. Van Ofwegen vervolgt: "Deze resultaten zullen we zeker terugzien in het overzicht van 2015. De cijfers tonen aan dat we met stadswarmte enorm bijdragen aan milieuambities van de steden waarin we actief zijn."

Eind 2014 nam Nuon een nieuwe koppelleiding tussen de warmtenetten van Arnhem, Duiven en Westervoort in gebruik. Bij de warmtebron, afvalverbrander AVR in Duiven, werd daarvoor ook een warmtebuffer geplaatst. Daarnaast werd in Nijmegen het Waalsprong gebied verbonden met de restwarmte van afvalverbrander ARN voor de levering van stadswarmte. Ook is in 2014 de bouw gestart van de hoogste warmtebuffer van Nederland bij de warmtekrachtcentrale in Diemen. In de warmtebuffer kan restwarmte worden opgeslagen voor de levering van stadswarmte. Zo kan Nuon warmte produceren en opslaan op het moment dat de elektriciteitscentrale winstgevend kan draaien. Als de centrale niet draait, wordt de warmte uit de buffer geleverd.

Stadswarmte is een energievoorziening die gebruikmaakt van industriële restwarmte. Warmte die normaal gesproken in de lucht of het oppervlaktewater verdwijnt. Nuon vangt deze restwarmte op en gebruikt het om woningen, bedrijven en instellingen in de omgeving te verwarmen en van warm water te voorzien. Het gebruik van restwarmte levert jaarlijks een forse CO2-besparing op.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.