Ads Top

CO2-neutrale gasvoorziening 2050

ONTRAS Gastransport uit Duitsland is toegetreden tot het Groen Gas Initiatief, waarin een aantal Europese gasinfrastructuurbedrijven, waaronder Gasunie, samenwerken aan een CO2-neutrale gasvoorziening per 2050. Tijdens de jaarvergadering  van de koepel van Europese gasinfrastructuurbedrijven, GIE (Gas Infrastructure Europe), in Dublin hebben de samenwerkingspartners, inclusief het nieuwe lid,  hun relatie bekrachtigd door het opnieuw ondertekenen  van hun gezamenlijke verklaring en het uitbrengen van een persbericht.

De betrokken partijen zijn er van overtuigd dat gas en gasinfrastructuur een effectieve bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de Europese CO2-doelstellingen en aan een energievoorziening die behalve duurzaam en betrouwbaar ook betaalbaar is. Het combineren van biomethaan en andere hernieuwbare energiebronnen met gas in bestaande gasinfrastructuur levert een CO2-reductie op tegen lagere kosten dan veel high-tech oplossingen. Daarnaast is gasinfrastructuur in staat energie te transporteren en op te slaan op een schaal die geen enkel ander energiesysteem aan kan. Bovendien is gas, onder andere in vloeibare vorm (LNG), vanwege zijn relatief lage uitstoot een goed alternatief voor olie als brandstof in de transportsector.

De bedrijven verenigd in het Groen Gas Initiatief bundelen hun inzet en ervaringen in werkgroepen waarin concrete stappen worden gepland voor een CO2-neutrale gasvoorziening in 2050, onder meer op de volgende terreinen:
  • Biomethaan: upgrade biogas naar biomethaan zodat het dezelfde specificaties heeft als aardgas.
  • Groen gas certificaten: richt een gemeenschappelijke markt op voor groen gas certificaten.
  • CNG en LNG als alternatieve brandstof voor transport over weg en water: ontwikkel een markt en infrastructuur voor CNG (compressed natural gas – samengeperst aardgas) en LNG (liquefied natural gas – vloeibaar aardgas) zodat grootschalige uitrol als alternatieve brandstof ter vervanging van olie kan plaatsvinden.
  • Power-to-gas: onderzoek de potentie van de power-to-gas-technologie. Hierbij wordt elektriciteit (bijvoorbeeld uit windmolens) omgezet in gas zodat het kan worden opgeslagen voor later gebruik. Hierdoor kan gasinfrastructuur het elektriciteitssysteem de flexibiliteit bieden die in een duurzame energievoorziening van cruciaal belang is.
De samenwerkende partijen onderkennen dat de energiesituatie per land sterk verschilt, en dat dus ook de aanpak per land zal kunnen verschillen. Gasunie zet in op een aanpak waarbij gas dynamisch aansluit op andere energievormen. Het doel is om samen een efficiënt en interactief systeem te vormen waarbij elke energievorm – warmte, gas, elektriciteit – op zijn sterke punten benut wordt. In de bijdrage die gasinfrastructuur levert zullen groen gas, maar ook waterstof, verkregen uit power-to-gas een belangrijke rol gaan spelen. Ook wordt gewerkt aan hybride concepten voor de warmtemarkt. Met behulp van slimme combinaties van zonnecellen en warmtepompen met

HR-ketels kunnen de energieconsumptie en de CO2-uitstoot efficiënt omlaag gebracht worden. Maar liefst 25 procent van het totale Nederlandse energiegebruik is voor warmte – vooral in huishoudens. Voor het realiseren van overheidsdoelstellingen op het gebied van CO2-reductie is dus een goede aanpak van belang, juist in een moeilijk te verduurzamen sector als deze. Slimme combi’s kunnen samen zorgen voor een efficiënte, duurzame en tegelijk betrouwbare warmtevoorziening. Gas – op den duur in de vorm van groen gas - komt daarbij steeds meer in de rol van piekleverancier.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.