Ads Top

Productiebeperking gaswinning positief voor Loppersum, geringe effecten rest Groningen

Het beperken van de gasproductie uit het Groningen-gasveld rondom Loppersum heeft een positief effect op dit gebied en leidt slechts tot een geringe toename van de aardbevingsdreiging elders in de provincie. Dat is de conclusie van een onderzoek dat NAM heeft gedaan. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) onderschrijft deze conclusie, mede op basis van een vergelijkbaar onderzoek dat TNO eerder dit jaar heeft uitgevoerd. Het onderzoek naar de ondergrond wordt voortgezet en biedt in de komende maanden en jaren verdere duidelijkheid over gaswinning en aardbevingsrisico’s het Groningen-gasveld.

Op vrijdag 17 januari 2014 heeft NAM op vijf productielocaties rond Loppersum de productie zoveel als mogelijk teruggebracht. Aanleiding hiervoor was het voorgenomen Kabinetsbesluit over de toekomst van gaswinning uit het Groningen-gasveld. De productie wordt op deze vijf locaties beperkt tot maximaal drie miljard kubieke meters per jaar. Dit leidde tot de vraag welk effect deze productiebeperking heeft op de kans op (en sterkte van) aardbevingen in andere gebieden boven het gasveld. NAM heeft dit onderzocht voor de periode die het ontwerpbesluit van het Kabinet beslaat: 2014-2016. Hierbij is nauw overleg geweest met SodM over de toepassing van wetenschappelijke modellen, de berekeningen en uitkomsten.

Uit dit onderzoek blijkt dat, als gevolg van de productievermindering rondom Loppersum, de opbouw van compactie en de ‘seismische dreigingsindicator’ in andere delen van het gasveld aanzienlijk minder toeneemt dan de opbouw van compactie en de seismische dreigingsindicator rond Loppersum afneemt. Deze conclusie komt overeen met de uitkomsten van een onderzoek naar dit onderwerp door TNO. Dit TNO onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en is als bijlage bij het ontwerp-besluit van de minister gepubliceerd.

Het onderzoek van NAM is gebaseerd op de huidig beschikbare kennis, technische inzichten en marktvraag. Op dit moment wordt verder onderzoek gedaan naar de relatie tussen gaswinning en aardbevingen in het Groningen-gasveld. Dit kan leiden tot voortschrijdende inzichten die de resultaten uit het bijgevoegde rapport kunnen beïnvloeden.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.