Ads Top

Annelies Huygen benoemd tot bijzonder hoogleraar Ordening van Energiemarkten

Mw. dr. A.E.H. Huygen (1955) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Ordening van Energiemarkten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Lorentz- van Iterson Fonds TNO (LIFT). Annelies Huygen zal bij het Centrum van Energievraagstukken haar onderzoek voortzetten naar de organisatie van energiemarkten.

Huygen werkt als bijzonder hoogleraar op het snijvlak van economie en rechten: hoe kunnen deze markten, vanuit economisch en sociaal perspectief, georganiseerd worden? Worden deze organisatievormen ondersteund door het recht? De bijzondere belangstelling van Huygen gaat uit naar een relatief nieuw verschijnsel: de opkomst van lokale energievoorzieningen, waarbij burgers en bedrijven ook zelf elektriciteit produceren. De regels moeten worden aangepast om deze nieuwe deelnemers dezelfde kansen te bieden als gevestigde partijen.


Sinds vijftien jaar bevindt met name de elektriciteitssector zich in een permanente staat van verandering. De liberalisering en privatisering transformeren deze branche van een centraal geplande overheidssector naar een vrije markt met grotendeels private bedrijven, onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Terwijl deze veranderingen nog niet uitgekristalliseerd zijn, stelt de verduurzaming, onder meer afgesproken in het Energie-akkoord, weer nieuwe eisen. Grote hoeveelheden zon en wind dienen tegen aanvaardbare kosten te worden geïntegreerd, zonder dat de markten ontwricht raken. Verduurzaming is spannend: maatregelen hebben veelal onverwachte neveneffecten en dan moet er weer bijgestuurd worden.

Huygen is sinds 2007 werkzaam als senior onderzoeker bij TNO. Zij is econoom en jurist en promoveerde in 1999 op het proefschrift: regulering bij concurrentie, de Nederlandse elektriciteitssector. Zij heeft vele publicaties op haar naam staan, niet alleen over regulering en toezicht op elektriciteitsmarkten, maar ook op andere markten. Op dit moment is zij onder meer deelprojectleider van het internationale, door de EU gefinancierde, interdisciplinaire project SI-drive (Social Innovation Drive). Dit onderzoek gaat over sociale innovatie door toenemende participatie van burgers, zoals in de energiesector en de zorgsector. Ze is nauw betrokken bij de begeleiding van twee promovendi die vanuit TNO zijn aangesteld bij het Centrum voor Energievraagstukken.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.