Ads Top

Siemens levert 150 windturbines voor grootste offshore windpark

Het Gemini-consortium tekende vandaag alle bouw-, exploitatie- en financierings-overeenkomsten met een bouwbudget van in totaal bijna EUR 3 miljard. Met meer dan 20 betrokken partijen wordt 70 procent van dit budget beschikbaar gesteld op basis van projectfinanciering. Daarmee is Gemini het grootste offshore windpark met projectfinanciering ooit. Siemens zal voor het Gemini-project 150 windturbines leveren, elk met een capaci¬teit van 4 megawatt (MW) en een rotordiameter van 130 meter.

Het windpark komt in de Noordzee te liggen, 85 kilometer ten noorden van de Gro-ningse kust. Met een geïnstalleerde capaciteit van in totaal 600 MW zal Gemini jaar-lijks 2,6 terawattuur (TWh) elektriciteit opleveren. Na de inbedrijfstelling zal het windenergiepark schone energie leveren aan anderhalf miljoen mensen. De hoe-veelheid energie komt overeen met jaarlijks 1,25 miljoen ton minder CO2-uitstoot. Voor Siemens is dit de eerste opdracht voor een offshore windpark in Nederlandse wateren.

Het service & maintenance-contract waaraan Siemens zich voor een periode van 15 jaar verbindt, is het grootste servicecontract voor Siemens Energy Service ooit. Het voorziet in een uiterst geavanceerd logistiek concept voor windparken op zee. Voor de eerste keer zal er voor een project op elk moment een helikopter beschikbaar zijn, terwijl een speciaal voor dit doel ontworpen servicevaartuig (SOV) op het wind-park gestationeerd zal zijn. Om te zorgen voor een grotere turbinebeschikbaarheid kunnen onderhoudswerkzaamheden op vrijwel elk moment worden uitgevoerd, on-geacht weersomstandigheden of golfhoogte.

"Met dit project betreden we een van de meest belangrijke opkomende Europese offshore windmarkten", aldus Markus Tacke, CEO van de divisie Wind Power van Siemens Energy.

Door aan anderhalf miljoen Nederlandse burgers schone energie te leveren, zal Gemini een belangrijke steun in de rug worden voor de Nederlandse overheid. Vorig jaar sloten bijna vijftig partijen het Energieakkoord, waarin werd afgesproken dat in 2020 14% van de verbruikte energie in ons land duurzaam moet worden opgewekt. "Gemini is het eerste grote zichtbare project dat invulling geeft aan de afspraken in het Energieakkoord", aldus Bernard Fortuyn, lid van de Raad van Bestuur van Sie-mens Nederland. "Het windpark levert niet alleen duurzame energie, maar ook hon-derden arbeidsplaatsen tijdens de bouw en 120 arbeidsplaatsen na de bouw in de service."

Financial Services ondersteunde de aanbieding van Siemens door via een equity-investering deel te nemen in het Gemini-consortium, Het in dit project toegepaste multi-source financieringsmodel kan helpen, de stevige kapitaalinvestering rond te krijgen die nodig is om de volgende fase in de ontwikkeling van de offshore wind-markt te kunnen financieren. Het laat zien hoe de middelen voor offshore windpro-jecten kunnen worden verkregen langs de weg van verschillende investeerders-groepen.

Zestig procent van de aandelen Gemini is in handen van de onafhankelijke Canade-se producent van energie Northland Power Inc. en 20 procent zijn in bezit van Sie-mens Financial Services. Kleinere hoeveelheden aandelen zijn in handen van Van Oord (10%) en HVC (10%), een joint venture van 48 Nederlandse gemeenten en zes waterschappen.

Windenergie en de dienstverlening rond energie maken deel uit van het milieuport-folio van Siemens. Zo'n 43 procent van haar totale omzet is afkomstig van groene producten en oplossingen. Dit maakt Siemens tot een van de grootste aanbieders van milieuvriendelijke technologie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.