Ads Top

Petitie brede coalitie: 'Klimaatbeleid niet consistent'

Het klimaatbeleid van de Nederlandse regering zwalkt. Aan de ene kant is een fonds opgericht voor goedkope leningen voor o.a. woningisolatie. Aan de andere kant heeft het kabinet op 1 januari woningisolatie duurder gemaakt door de btw te verhogen. Daarbij is het kabinet vergeten haar eigen medewerkers en daardoor ook bedrijven en burgers tijdig te informeren over de verandering van de btw-regeling. Daardoor meende zowel de Rijksvoorlichtingsdienst als de Belastingdienst dat de regeling in 2014 ongewijzigd zou doorlopen. Op basis van deze informatie hebben bedrijven opdrachten geaccepteerd en offertes uitgebracht aan burgers en woningcorporaties.

Staatssecretaris Wiebes erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de communicatie van de wijziging maar vindt dat de bedrijven op moeten draaien voor de schade die daardoor is ontstaan. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen en aanleiding vormde een verzoek in te dienen bij de Tweede Kamer om een petitie te mogen aanbieden, omdat ook over de reden nog grote onduidelijkheid bestond. Het kabinet heeft de btw niet heeft verhoogd om extra inkomsten te krijgen. Dat komt omdat de extra opbrengst door de hogere btw-heffing te niet wordt gedaan door een daling van de omzet.

De Commissie Financiën heeft dit verzoek gehonoreerd in de procedurevergadering van 23 april. De petitie zal op dinsdag 13 mei worden aangeboden, net op tijd voor het Algemeen Overleg dat op 15 mei zal worden gehouden. De petitie wordt inmiddels ondersteund door een brede coalitie van organisaties waaronder de SBVN, VENIN, Spaar het Klimaat en Klimaatbureau HIER.

Om de afhankelijkheid van buitenlandse energiebronnen te verminderen is in de zeventiger jaren van de vorige eeuw het (eerste) Nationaal Isolatie Programma (NIP) opgezet. Onder Dries van Agt werd daarvan het eerste deel wegbezuinigd in het kader van 'bestek 81'. Onder Ruud Lubbers werd 6 jaar later het resterende deel wegbezuinigd. Dit is misschien wel een van de slechtste beslissingen ooit geweest, want op dat moment was de noodzaak al duidelijk en werd al serieus nagedacht hoe het verbruik van fossiele brandstoffen beperkt zou kunnen worden om de klimaatveranderingen te temperen. Dat mondde uiteindelijke uit tot een soort 2e isolatieprogramma met een Energie Premie Regeling die aanvankelijk werd uitgevoerd door de Belastingdienst. Ook deze regeling werd later wegbezuinigd. In die tijd werd een wijziging van de regelgeving nog wel ruimschoots van te voren aangekondigd. Dat heeft overigens niet kunnen verhinderen dat er iedere keer opnieuw een koude sanering van deze jonge bedrijfstak heeft plaatsgevonden.

De Nederlandse isolatiesector dacht nu eindelijk in een rustig vaarwater te zijn beland. Geen gedoe meer met subsidies maar een permanente verlaging van de btw op woningisolatie naar 6% over de gehele aanneemsom. Woningisolatie werd ingedeeld in de categorie werkzaamheden aan woningen zoals schilderen, stukadoren en schoonmaken waarvoor de 6% btw-regeling over de gehele aanneemsom al langer gold.

Onduidelijk is nog waarom het Ministerie van Financiën woningisolatie al zo snel weer uit deze categorie heeft gelicht en (gelukkig voor hen) schilderen, stukadoren en schoonmaken ongemoeid heeft gelaten. Onduidelijk is ook waarom men dit niet heeft overlegd met andere departementen die betrokken zijn bij woningisolatie en het klimaatbeleid. Onduidelijk is ook waarom de Rijksoverheid zijn eigen medewerkers bij de Belastingdienst en de Rijksvoorlichtingsdienst niet heeft geïnformeerd over de voorgenomen wijziging waardoor deze tot eind december 2013 bleven beweren dat er niets zou veranderen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.