Ads Top

Inspraak op concept opzet milieuonderzoek schaliegas

Van donderdag 29 mei tot en met woensdag 9 juli 2014 kan iedereen reageren op de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau voor het milieuonderzoek naar schaliegas.

De minister van Economische Zaken ontwikkelt, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, een structuurvisie schaliegas die begin 2015 klaar is. De structuurvisie zal aangeven of en zo ja waar in Nederland mogelijk schaliegas gewonnen kan worden met zo min mogelijk overlast voor mens, milieu en natuur.

Voordat de structuurvisie schaliegas kan worden geschreven, moet er eerst onderzoek worden gedaan naar de milieurisico’s en gevolgen van schaliegaswinning. Dit gebeurt met een zogeheten milieueffectrapport (plan-MER). Hoe de overheid dit onderzoek wil uitvoeren, staat in de conceptnotitie reikwijdte en detailniveau.

Deze animatie geeft uitleg over de structuurvisie en het milieuonderzoek en de mogelijkheid om te reageren op de concept notitie.

Een reactie op de conceptnotitie wordt ook wel een ‘zienswijze’ genoemd. Alle zienswijzen worden betrokken bij de definitieve notitie reikwijdte en detailniveau. De definitieve notitie is na de zomer klaar. Bij de notitie wordt aangegeven hoe met de zienswijzen rekening is gehouden.

Van donderdag 29 mei tot en met woensdag 9 juli 2014 kan men zienswijzen over de conceptnotitie indienen. Meer informatie is te vinden over de website van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.