Ads Top

Windmolens op Rietvelden

Het college van burgemeester en wethouder stelt de gemeenteraad van Den Bosch voor om in te stemmen met plannen van drie bedrijven om windmolens op bedrijventerrein De Rietvelden te bouwen. Ook is de locatie Treurenburg in beeld voor nieuwe windmolens. Het plan voor windmolens op bedrijventerrein De Brand is onlangs al gepresenteerd. Windmolens leveren een bijdrage aan een klimaatneutraal ’s-Hertogenbosch.

Bierbrouwer Heineken, Fa. Barten en de Bossche Containerterminal willen ieder een windmolen op eigen terrein plaatsen. Hiervoor hebben zij een verzoek bij de gemeente ingediend. Het college wil hieraan meewerken en legt dat nu voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. De details van het plan moeten nog verder worden uitgewerkt, zoals de hoogte van de windmolens. Als de gemeenteraad instemt, maakt de gemeente een bestemmingsplan voor de bouw van de windmolens. Bekijk de geplande locaties voor deze windmolens.

Het college vindt ook Treurenburg een geschikte locatie voor windmolens. Daar staat er nu al één. Deze windmolen levert circa 4,5 miljoen kilowattuur stroom. Dat is vergelijkbaar met het stroomverbruik van 1.350 woningen. Concrete plannen voor Treurenburg zijn er nog niet. Grondeigenaren en/of bewoners in het gebied worden uitgenodigd om met een voorstel te komen. Er zijn verschillende plekken in het gebied die eventueel in aanmerking komen. Voorbeelden zijn het bedrijventerrein zelf, het terrein van de rioolwaterzuivering of het terrein van Defensie.

De gemeente ’s-Hertogenbosch wil klimaatneutraal worden in 2050. Dat betekent dat er alleen duurzame energie wordt gebruikt in de stad. Het doel is ook om zoveel als mogelijk duurzame energie in de stad op te wekken. Daarnaast moet er zeer fors energie worden bespaard. Ten opzicht van 2007 moet er 70% energie worden bespaard en 30% duurzaam worden opgewekt. Om zo veel duurzame energie op te wekken, zijn alle vormen van duurzame energie nodig: windenergie, zonne-energie, energie uit biomassa en energie uit de grond.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.