Ads Top

Kilometer buis onder de Waal voor Warmtenet Nijmegen

Binnenkort wordt op een diepte van 26 meter een boring uitgevoerd om een buis onder de Waal aan te leggen. Op deze manier kunnen veertien duizend woningen van de uitbreidingslocaties Waalsprong en het Waalfront op het Warmtenet Nijmegen worden aangesloten. Op vrijdagmiddag 23 mei kun je tussen 15.00 en 18.00 uur een kijkje nemen bij de booropstelling en meer informatie krijgen over het Warmtenet Nijmegen.

Bankje langs de Waal; bron: provincie GelderlandIn 2012 werd een overeenkomst gesloten tussen de provincie, de gemeente Nijmegen, netwerkbedrijf Alliander, energiebedrijf Nuon en afval- en energiecentrale ARN. Deze partijen werken intensief samen om het warmtenet te realiseren. De Rijksoverheid steunt de partners in het Warmtenet en heeft met hen een Green Deal gesloten.

Op de open middag wordt duidelijk gemaakt wat er gaat gebeuren tijdens deze bijzondere boring onder de Waal. Medewerkers van aannemer A.Hak Leidingbouw geven uitleg over de werkzaamheden. Zij zorgen samen met Liandon voor de aanleg van de warmtetransportleiding vanuit afvalenergiecentrale ARN in Weurt naar het distributienet van Nuon.
In groepen van 10 tot 15 personen wordt de booropstelling getoond en informatie gegeven over de werkzaamheden.

Het warmtenet levert 70 procent minder CO2-uitstoot op ten opzichte van warmtevoorziening met HR-gasketels en is daarmee bijzonder milieuvriendelijk. Het is een belangrijke stap in de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. Het warmtenet draagt sterk bij aan de doelstelling van Nijmegen om in 2045 een energieneutrale stad te zijn.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.