Ads Top

Solar Days 2014: steek elkaar aan met het zonne-energievirus

De Solar Days staan voor de deur. Tijdens de Solar Days, van 12-18 mei a.s. kunt u door heel Nederland op talloze plekken terecht, om zonne-energie zelf te beleven. Fietsen langs open huizen, rijden in een Zonnetaxi, zonnepanelen van dichtbij bekijken. Breng een bezoek aan mensen die in deze periode hun huis openstellen. Ze hebben zelf gekozen voor het zelf opwekken van zonne-energie (en vaak voor vele andere duurzame maatregelen) en vertellen daarover hun eigen verhaal.

Zonne-energie maakt een stormachtige ontwikkeling door. In 2013 is de hoeveelheid opgestelde zonnepanelen in Nederland verdubbeld ten opzichte van 2012, terwijl 2012 ook al een verdubbeling te zien gaf ten opzichte van 2011. Vorig jaar was er voor 665 megawatt aan vermogen. In 2012 was dit nog 365 megawatt. Dit blijkt uit cijfers van de Nederlandse netbeheerders.

Die explosieve groei komt niet uit de lucht vallen. Sinds enkele jaren is het voor particulieren en sommige bedrijven goedkoper om met zonnepanelen op het dak energie op te wekken, dan om stroom van het net te kopen. Zonnestroominstallaties hebben een rendement ('return on investment') van 8 - 11%. Er is een golf aan initiatieven ontstaan waarbij consumenten alleen of gezamenlijk zonnepanelen kunnen aanschaffen. En er is steeds meer onafhankelijke informatie op maat beschikbaar over de zonne-energiepotentie van daken zoals de www.zonatlas.nl, www.zonnekaart.com en www.zonnepanelencalculator.nl. Ook de urgentie van de klimaatproblematiek is een belangrijke factor in de groei van zonne-energie in Nederland.

Solar Days Nederland wordt in opdracht van Stichting Solar Days door het Klimaatverbond georganiseerd. Samen met een groot aantal partners als Holland Solar (brancheorganisatie voor zonne-energie), ODE (organisatie voor duurzame energie), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Vereniging Eigen Huis, Netwerk Duurzame Dorpen, Hieropgewekt, Zon op Nederland, Zonnepanelen delen, Samen Zonne-energie, SolarCare, Wise en Solar Magazine. Meer informatie is te vinden op www.solardays.nl.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.