Ads Top

Proefbedrijf zet grote stap naar duurzame toekomst

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij in Geel heeft zijn nieuwe leghennen – en vleeskuikenstal plechtig geopend in aanwezigheid van minister-president Kris Peeters. Het complex biedt plaats aan 37.600 vleeskuikens en 31.000 leghennen. Met deze investering is het Proefbedrijf klaar om zeer toekomstgericht praktijkonderzoek uit te voeren.

Het Proefbedrijf Pluimveehouderij neemt twee nieuwe stallen in gebruik: een leghennen- en vleeskuikenstal. In totaal beschikt het Proefbedrijf nu over 4 stallen voor 37.600 vleeskuikens en 31.000 leghennen. Deze zijn opgedeeld in meerdere proefeenheden die apart aangestuurd kunnen worden. Gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé: ‘Met de opening van deze nieuwe stallen zetten we een grote stap voor het toekomstig praktijkonderzoek. We kunnen vele, nieuwe parameters onderzoeken en vergelijken op grote schaal. Bovendien kunnen de onderzoeken ook vaker herhaald worden in de tijd. Door dit onderzoek onder te brengen in ultramoderne stallen, kunnen we niet alleen antwoorden zoeken die vandaag leven in de sector, maar ook anticiperen op toekomstige regelgeving en uitdagingen.’

Na de zesde staatshervorming is praktijkonderzoek een exclusieve taak van de provincie. Praktijkonderzoek toetst inzichten uit wetenschappelijk onderzoek in een praktijksituatie. Er wordt gekeken naar hun haalbaarheid in de dagelijkse praktijk. ‘Door gemeenschappelijke financiering van de provincie, de Vlaamse Overheid en de sector, is praktijkonderzoek neutraal, objectief en ongebonden. De resultaten helpen pluimveehouders de uitrusting en werkmethodes op hun bedrijf te optimaliseren. Ook de overheid, die de regelgeving uitwerkt, steunt op deze onderzoeksresultaten. Zo zorgen we samen voor goede, gezonde en veilige voeding voor iedereen’ aldus gedeputeerde voor landbouw Ludwig Caluwé. 

Net zoals andere sectoren, staat ook de pluimveesector voor de uitdaging om stelselmatig te verduurzamen door zowel efficiënter als duurzamer te gaan werken. Het beleid is onder meer gericht op het zuiniger omgaan met grondstoffen en energie en minder uitstoot en hinder veroorzaken (planet)

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.