Ads Top

Alle stroom uit zon en wind dankzij energieopslag

Met de inzet van nieuwe technieken voor energieopslag, zoals Power-to-Gas, is het in de toekomst technisch en economisch gezien mogelijk alle benodigde elektriciteit in Nederland op te wekken met zonnepanelen en windmolens. In combinatie met korte- en lange termijn opslag kan duurzame energie daarmee de bestaande elektriciteitscentrales in zijn geheel vervangen, zonder stroomuitval of storingen.

Dat stelt de internationale autoriteit op het gebied van energieopslag, Prof. Dr. Ing. Michael Sterner. Hij is een van de belangrijke sprekers tijdens de conferentie The Solar Future NL 2014, die 27 mei door Solarplaza wordt georganiseerd in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Sterner leidt voor de Technische Universiteit in het Duitse Regensburg het onderzoekscentrum voor energienetwerken en energieopslag FENES. ,,Wij hebben getest en bewezen dat een 100 procent duurzame energievoorziening technisch mogelijk is en economisch uitvoerbaar is op de lange termijn", stelt hij.

Tijdens hun werkbezoek aan Duitsland op 26 en 27 mei zullen koning Willem-Alexander en koningin Maxima onder meer de universiteit van Oldenburg bezoeken. Daar worden ze door tientallen specialisten geïnformeerd over energieopslag en de Power-to-Gas technologie, die Sterner en zijn team hebben uitgevonden en die onder meer wordt gebruikt door Audi.

Volgens de professor neemt de vraag naar energieopslag toe als elektriciteitsnetwerken niet uitgebreid kunnen worden en het aanbod van duurzame energie stijgt. In Duitsland leveren zonnepanelen op zonnige dagen al ruim 50 procent van de stroombehoefte en stijgt het vermogen aan zonne-energie nog steeds gestaag.

Omdat het aanbod van zonne- en windenergie zelfs met de beste weersvoorspelling niet te garanderen is, is opslag in woningen en in accu's of vliegwielen nodig om te kunnen bijspringen als de vraag naar elektriciteit groter wordt. Om weken met weinig zonne- en windenergie te overbruggen is naast de korte termijn- ook lange termijn opslag van energie vereist, aldus Sterner.
Daarin kan de Power-to-Gas technologie een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt water via elektrolyse gesplitst in waterstof en zuurstof. Door CO2 toe te voegen kan van de waterstof methaangas worden gemaakt, dat chemisch gezien identiek is aan aardgas. Dit gas kan gebruikt worden voor verwarming, gasturbines, voertuigen en via de bestaande infrastructuur worden getransporteerd. Er kan ook groene kerosine of diesel van gemaakt worden voor de lucht- en scheepvaart. Het kan echter ook opgeslagen worden in bestaande gasopslagfaciliteiten. Zo heeft Duitsland een opslagcapaciteit voor gas, waarmee voor drie maanden stroom geleverd kan worden en die gevoed kan worden met zonne- en windenergie.

Hoe energieopslag in woningen in de praktijk werkt, zal ervaringsdeskundige Ronald Serné tijdens de conferentie vertellen. Hij is er met zijn nulwoning in Groenlo in geslaagd meer energie op te wekken dan hij zelf gebruikt. Van het overschot kan hij een elektrische auto 30.000 kilometer per jaar laten rijden. De nulwoning slaat zonne-energie overdag op om het energie gebruik 's avonds op te vangen.

Momenteel worden systemen onderzocht die in de zomer overtollige energie opslaan voor de winter. Ook wordt gewerkt aan een huisnetwerk voor gelijkstroom, zodat de elektriciteit van het dak niet omgezet hoeft te worden in wisselstroom voor het net en weer in gelijkstroom voor allerlei apparaten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.