Ads Top

Brede coalitie biedt Klimaatpetitie aan

Dinsdag 13 mei is in de Tweede Kamer een Klimaatpetitie aangeboden over het zwabberend klimaatbeleid van de Nederlandse regering. De directe aanleiding hiervoor is de verhoging van de btw op woningisolatie die het kabinet op 1 januari 2014 onaangekondigd en onopgemerkt heeft doorgevoerd. Oud minister Ed Nijpels sprak in Nieuwsuur over een zwabberend beleid. Gewone mensen vinden het eerder absurd dat er een fonds is opgericht voor goedkope leningen om de duurdere woningisolatie te kunnen financieren. De klimaatpetitie is aangeboden door een brede coalitie, bestaande uit vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en de milieubeweging.

Aan de uitvoering van de Klimaatpetitie zijn geen financiële consequenties verbonden. Dat bevestigde oud-Staatssecretaris Dick Tommel in het nagesprek desgevraagd aan John Kerstens, ondervoorzitter van de Commissie Financiën en leider van de delegatie uit de kamer die de Klimaatpetitie in ontvangst nam. De hogere btw-opbrengst per geval, wordt teniet gedaan door een vermindering van het aantal gevallen. Per saldo verandert er dus niets in de btw-inkomsten van de staat. De wijziging van de permanente btw-regeling voor woningisolatie heeft alleen negatieve bijeffecten, zoals Sible Schone, programmadirecteur van HIER-Klimaat, terecht opmerkte. Omdat er minder wordt geïsoleerd, wordt er minder energie bespaard waardoor de doelstellingen van het Energieakkoord gevaar lopen.

Het inconsistente klimaatbeleid wordt door de burger niet begrepen. Aan de ene kant wordt woningisolatie duurder gemaakt door de btw te verhogen, aan de andere kant komt er een fonds voor goedkope leningen om de duurdere woningisolatie te kunnen financieren. Door het verlies aan werkgelegenheid dalen de inkomsten uit loonbelasting en stijgen de uitgaven voor uitkeringen. De Staatssecretaris schrijft in zijn brief van 16 april dat de gewijzigde regelgeving beter uitvoerbaar is. Hij maakt hiermee een grove inschattingsfout. De heer Tommel stelt in het nagesprek terecht dat de Staatssecretaris een eenvoudige regeling vervangt door een nieuwe die veel complexer, fraudegevoeliger en moeilijker te controleren is.

Het enige argument van de regering dat overeind blijft, is het feit dat door de wijziging de (permanente) btw-regeling voor woningisolatie 2 maanden in de pas zal lopen met een tijdelijke regeling die op 1 maart 2014 zou eindigen. Wij hopen dat de commissie morgen, 15 mei tijdens het Algemeen Overleg, tot de conclusie zal komen dat dit voordeel onvoldoende opweegt tegen alle nadelen van deze wijziging.

Mogelijk is de zwakke onderbouwing de reden geweest dat het voorstel niet is overlegd met andere departementen en/of de isolatiesector en het zo is 'verstopt' (zoals de voorzitter van de VENIN het in het nagesprek kwalificeerde) dat het voor iedereen onopgemerkt is gebleven, inclusief de 1e en 2e Kamer. Men zou verwachten dat de Tweede Kamer er van uit kan gaan dat wijzigingsvoorstellen die betrekking hebben op meerdere beleidsterreinen eerst interdepartementaal overlegd zijn, voordat ze aan de Kamer worden voorgelegd. Kostbare kamertijd mag toch niet verloren gaan aan proefballonnetjes?

De Klimaatpetitie krijgt brede steun van branche- en milieuorganisaties waaronder HIER, Natuur en Milieu en Greenpeace. Burgers, bedrijven en organisaties kunnen nog t/m donderdag 15 mei (dan wordt hierover in de Tweede Kamer vergaderd) de petitie online ondersteunen via http://energiebesparingsbeleid.petities.nl/ . Hier kunt u naam, woonplaats en emailadres invoeren. U ontvangt dan een mailtje met een activeringslink. Pas wanneer u op de activeringslink heeft geklikt, telt uw stem mee. Via de petitiepagina kunt u anderen via Facebook, Twitter etc op de hoogte brengen van de actie en zo meehelpen een sneeuwbaleffect te vergroten. De petitie die is aangeboden is een uitwerking van de online petitie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.