Ads Top

Bedrijventerrein TPN-West wordt energieneutraal

Nijmegen heeft de ambitie om energieneutraal te zijn in 2045. Met een financiële bijdrage van de Stadsregio Arnhem-Nijmegen, gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen aan het project ‘TPN-West energieneutraal’, komt het behalen van deze ambitie weer dichterbij.

De stadsregio Arnhem Nijmegen geeft via het regiocontract (geld Provincie Gelderland) een bijdrage van € 60.000,- aan het project. Dit wordt aangevuld met bijdragen vanuit de gemeente Nijmegen en gemeente Beuningen. Daarnaast zijn er private investeerders bij het project betrokken.

De ambitie van de Bedrijvenvereniging TPN-West (Tradeport Nijmegen West) is om door investeringen in energiebesparing en duurzame energie binnen drie jaar het fossiele energieverbruik van het bedrijventerrein met 10% te verminderen. Dat leidt niet alleen tot 600.000 ton minder CO2 uitstoot, maar ook tot een beoogde kostenbesparing van 1,5 miljoen euro voor de deelnemende bedrijven en nieuwe werkgelegenheid. Binnen 10 jaar wil TPN-West 30% energie besparen om in 2045 helemaal energieneutraal te zijn. Dat houdt in dat er op het bedrijventerrein en in de directe omgeving op jaarbasis per saldo evenveel energie op een duurzame wijze wordt opgewekt als in een jaar wordt verbruikt.

De eerste stap in het project is het opstellen van businesscases voor verschillende vormen van duurzame energie en energiebesparing bij de aangesloten bedrijven. Zo wordt er onder meer gekeken naar kansen voor windenergie op het bedrijventerrein, kansen voor zonnepanelen op bedrijven, aansluiting van bedrijven op het warmtenet dat over het terrein loopt, en de aanleg van een ‘smart grid’ op het bedrijventerrein: een slim energienetwerk waarmee bedrijven onderling energie kunnen uitwisselen afhankelijk van aanbod en vraag. Bij een positieve businesscase is het de bedoeling dat deze ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd in samenwerking met de aangesloten bedrijven.

Bij het project zijn meerdere partijen betrokken. Naast de Bedrijvenvereniging TPN-West, de stadsregio Arnhem Nijmegen, de gemeente Nijmegen en de gemeente Beuningen zijn dat de bedrijven op TPN-West, Wolbert Advies en Management (projectmanagement), Alliander DGO (Duurzame GebiedsOntwikkeling), Cofely en Royal HaskoningDHV.

Het project TPN-West energieneutraal is onderdeel van het co-creatie proces Power2Nijmegen waarbinnen bedrijven en instellingen in de stad gezamenlijk werken aan plannen en projecten om van Nijmegen een energieneutrale stad te maken. TPN West energieneutraal kan daarin een flinke stap betekenen, want de bedrijven op het bedrijventerrein nemen ongeveer 15% van het totale Nijmeegse energieverbruik voor hun rekening.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.