Ads Top

Vandebron betreedt de FCR markt

Vandebron betreedt de markt van Frequency Containment Reserve (FCR) met een balanceringsplatform. Hiervoor sturen ze een grootschalig batterijproject aan bij een van de zonneparken van Sunrock.

Op deze manier kan de elektriciteitsproductie en het gebruik op- of af worden geschaald om het elektriciteitsnet in balans te brengen. De toetreding tot de FCR markt biedt het energieplatform de mogelijkheid om in de toekomst samen met hun producenten nieuwe batterijprojecten rendabel te ontwikkelen. Met deze lancering draagt Vandebron verder bij aan het balanceren van het energienetwerk en de verduurzaming van de Nederlandse energiemarkt.

De productie van groene energie is flink gestegen in de afgelopen jaren. Een goede ontwikkeling voor de verduurzaming van de Nederlandse energiemarkt en tegelijkertijd een uitdaging voor het in balans houden van het energienet. Zo zorgen bijvoorbeeld onverwacht goede weersomstandigheden, op extra zonnige dagen, in combinatie met een lage vraag naar elektriciteit, voor overbelasting van het net.

Om de balans te handhaven werken netbeheerders samen met marktpartijen om via balanceringsproducten flexibel vermogen af te nemen. Traditioneel gezien wordt het net gebalanceerd door grote gascentrales. Bij een tekort aan groene energie ‘stoken’ deze bij om aan de vraag te kunnen voldoen. Om te voorkomen dat fossiele brandstoffen worden ingezet heeft Vandebron samen met partner Sunrock technologie ontwikkeld om op een duurzame manier het net in balans te houden. Via grootschalige batterijen op hun zonneparken kan men productie en het gebruik real-time op- of afschalen.

Het grootschalige batterijproject voldoet aan alle gestelde eisen, heeft 1 MW en kan dit vermogen voor ruim een uur leveren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.