Ads Top

Start procedure ondergronds kabeltracé tussen Wijster, Hoogeveen en Dedemsvaart

Netbeheerder TenneT is bezig met het versterken van het hoogspanningsnetwerk voor de energietransitie. Hiervoor bouwt zij in Zuidwest-Drenthe nieuwe hoogspanningstations die ingepast worden in het elektriciteitsnetwerk.

Onderdeel van dit project (Drents Overijsselse Netversterking) zijn twee nieuwe ondergrondse (kabel) verbindingen tussen Wijster Scheidingsweg en Hoogeveen Riegmeer en vanaf hoogspanningsstation Dedemsvaart naar de bestaande masten.

Om dit ruimtelijk mogelijk te maken heeft TenneT de provincie Drenthe gevraagd een procedure te doorlopen met de hierbij behorende stappen voor een milieueffectrapportage. Gedeputeerde Staten hebben hiermee ingestemd en starten een projectbesluit onder de nieuwe Omgevingswet. Het gaat concreet om nieuwe ondergrondse elektriciteitskabels.

In het projectbesluit wordt uiteindelijk het tracé (de route) van de ondergrondse verbinding vastgelegd. Het projectbesluit is de opvolger van het huidige provinciaal inpassingsplan. TenneT en de provincie kiezen voor deze procedure, omdat het ondergrondse kabeltracé meerdere gemeenten doorkruist en definitieve besluitvorming naar verwachting valt onder de nieuwe Omgevingswet. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor het projectbesluit en met de instemming voor deze procedure is de eerste stap in dit proces gezet. Het gaat om het publiceren van een kennisgeving met het ‘Participatieplan’ en de Notitie Reikwijdte en Detailniveau’. Deze documenten liggen vanaf 23 juni 2023, 6 weken voor iedereen ter inzage.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.