Ads Top

ACM adviseert over wetsvoorstel Wet Collectieve Warmte

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is positief over het wetsvoorstel Collectieve Warmte (WCW). De wet draagt bij aan de energietransitie en biedt betere bescherming voor warmteverbruikers dan de huidige Warmtewet. Wel moeten volgens de ACM belangrijke onderdelen worden aangepast om de uitvoerbaarheid te verbeteren.

Op basis van het wetsvoorstelstel hoeft de ACM de maximumtarieven voor warmte niet langer op basis van de gasprijs vast te stellen, maar worden de tarieven gebaseerd op de daadwerkelijke kosten die warmteleveranciers maken. Dit vindt de ACM een goede zaak omdat het logischer is en beter is uit te leggen aan warmteverbruikers.

De ACM vindt het wel belangrijk dat consumenten ook bij deze kostengebaseerde systematiek beschermd worden tegen extreem hoge tarieven. De ACM adviseert de wetgever daarvoor aanvullende maatregelen te nemen.

Om te zorgen dat warmteverbruikers altijd en onder alle omstandigheden warmte geleverd krijgen, moet er een Besluit leveringszekerheid warmte komen. Daarin wordt geregeld welke stappen gezet moeten worden als een warmtebedrijf (bijna) failliet gaat.

De ACM moet alle warmtebedrijven kunnen toetsen voordat zij actief worden als warmtebedrijf. Zo wordt voorkomen dat warmtebedrijven actief worden die hun bedrijfsvoering niet op orde hebben. Het huidige wetsvoorstel bevat alleen een dergelijke toets voor grote warmtebedrijven. De ACM adviseert de mogelijkheid op te nemen om ook aanbieders met kleine warmtenetten vooraf te laten toetsen door de ACM.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.