Ads Top

Esther Alarcón Lladó benoemd tot bijzonder hoogleraar Nano-electrochemistry and Renewable Energy Materials

Esther Alarcón Lladó (1982) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Nano-electrochemistry and Renewable Energy Materials aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot bevordering van de Atoom- en Molecuulfysica bij het Van't Hoff Institute for Molecular Sciences (HIMS) van de UvA.

Esther Alarcón Lladó is groepsleider 3D Photovoltaics bij AMOLF, waar ze zich richt op verschijnselen op de nanoschaal aan vast-vloeibaar grensvlakken, met name onder invloed van elektriciteit. Ook onderzoekt ze nieuwe materialen en nieuwe principes voor energieconversie gericht op de opwekking van duurzame energie.

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA zal ze fundamenteel onderzoek uitvoeren op het gebied van materiaalkunde, elektrochemie en energieomzetting, vanuit een toegepast perspectief. Het gaat daarbij onder andere om het verbeteren van de duurzame opwekking van elektriciteit uit zonlicht. Het onderzoek legt de fundamenten voor nieuwe materialen met een hogere efficiëntie en/of bredere toepassingsmogelijkheden dan huidige generaties zonnecellen.

Daarnaast richt Alarcón Lladó zich op de verbetering van de opslag van 'groene stroom' met behulp van elektrolyse. Dit proces benut elektriciteit voor de synthese van energierijke chemische verbindingen op basis van water en CO2. Effectief slaat het elektrische energie op in stoffen zoals waterstof, methaan of alcohol, die vervolgens zijn te benutten als brandstof of chemische grondstof. Huidige elektrolysers bevatten echter schaarse en dure elementen zoals platina en iridium. Fundamenteel onderzoek geeft richting aan het ontwikkelen van nieuwe, alternatieve elektrolysertechnologie die op grote schaal toepasbaar zal zijn.

Als UvA-hoogleraar is Alarcón Lladó ook in een goede positie om studenten en onderzoekers van de UvA in contact te brengen met de expertise en faciliteiten van AMOLF. Daarnaast zal zij bijdragen aan het hoogwaardige onderwijs van de UvA, in het bijzonder binnen de mastertrack Advanced Matter and Energy Physics, een gezamenlijke opleiding (joint degree) met de Vrije Universiteit Amsterdam.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.