Ads Top

'Geef netbeheerders voorrang bij verdelen stikstofruimte'

De uitvoerbaarheid van de energietransitie staat onder druk door de stikstofimpasse. Belangrijke projecten dreigen vertraging op te lopen of zelfs stil te vallen.

Landelijk netbeheerder TenneT een dezer dagen nog weten dat een groot aantal van hun projecten mogelijk twee jaar vertraging oploopt als er niet snel een structurele oplossing komt voor het stikstofprobleem. Vertraging op het ‘hoofdwegennet’ van TenneT zorgt vervolgens voor vertraging van projecten van de regionale netbeheerders.

Netbeheerders spelen een belangrijke rol bij het bereiken van de doelstelling om in 2030 minimaal 55 procent minder CO2 uit te stoten dan in vergelijking met het niveau in 1990.

Uitbreiding van het net zorgt enerzijds dat zonneparken en windturbines groene stroom kunnen leveren en anderzijds dat warmtepompen, e-boilers en laadpalen bijdragen aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en stikstof.

Netbeheer Nederland stelt voor om bij de toewijzing van stikstofruimte uit het Stikstofregistratiesysteem (SSRS) prioriteit te geven aan projecten, van zowel de landelijke als van de regionale netbeheerders, die de versterking van de energie-infrastructuur bevorderen, zodat de doelstellingen voor o.a. verduurzaming, woningbouw en economische groei kunnen worden gerealiseerd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.