Ads Top

Netbeheerders willen alternatieve contractvormen voor gebruik van het elektriciteitsnet

Netbeheer Nederland heeft twee position papers gepubliceerd, waarin de netbeheerders pleiten voor de introductie van nieuwe contractvormen om het elektriciteitsnet beter te benutten. Het gaat om alternatieve transportrechten, waarbij (een deel van) de transportcapaciteit voor netgebruikers niet gegarandeerd is, en groeps-transportovereenkomsten, waarin netgebruikers gezamenlijk een overeenkomst met de netbeheerder afsluiten om zo slimmer capaciteit te gebruiken.

De contractvormen bieden de mogelijkheid om meer netgebruikers op het net aan te sluiten, waardoor netbeheerders minder investeringen in de netten hoeven te doen. Dit houdt de netkosten laag en verlicht de druk op de openbare ruimte. Bovendien betalen netgebruikers die gebruik van maken van alternatieve transportrechten een lager nettarief t.o.v. het reguliere transportrechttarief. In dit kader publiceren de netbeheerders de twee position papers.

De eerste position paper gaat over alternatieve transportrechten (ATR), ook wel non-firm ATO’s (NFA) genoemd. Dit is een nieuwe contractvorm die als doel heeft om de restcapaciteit in het net te benutten. Het komt erop neer dat klanten met een ATR alleen gebruik kunnen maken van het net op de momenten dat er restcapaciteit beschikbaar is, of op de momenten waarvoor afspraken zijn gemaakt. In de position paper worden vier varianten beschreven.

Ten eerste zijn er de tijdsgebonden contracten, waarin de netgebruiker transportcapaciteit contracteert in vooraf bepaalde tijdsvensters. Wanneer een bus alleen in de nacht hoeft te laden, kan dus specifiek daarvoor capaciteit op het net geclaimd worden.

Ten tweede is er de gelimiteerde beschikbaarheid. Bij deze variant bieden flexibele netgebruikers de netbeheerder de mogelijkheid om de klant, gedurende een maximum aantal uur per jaar, (een gedeelte van) de transportcapaciteit te beperken. Bijvoorbeeld in het geval van een storing of voor onderhoud. Zo kunnen klanten in de ‘vluchtstrook’ worden aangesloten.

Ten derde beschrijven de netbeheerders flexibel transportvermogen met kWh garantie, waarin een netgebruiker een transportrecht met een af te nemen energievolume (kWh) contracteert. Zo kan een elektrische boiler de dagelijks benodigde energie afnemen, rekening houdend met de capaciteit in het net.

Als laatste kunnen netgebruikers volledig flexibel transportrecht contracteren, waarbij er vooraf geen zekerheid is of het gewenste vermogen beschikbaar is. Voor deze laatste variant hebben de netbeheerders vorig jaar al een codewijzigingsvoorstel ingediend.

Bij een zogeheten groeps-transportovereenkomst (groeps-TO) delen netgebruikers onderling transportcapaciteit. Door fysieke aansluitingen die gekoppeld zijn aan hetzelfde netdeel virtueel aan elkaar te koppelen, kunnen netgebruikers vraag en aanbod lokaal beter op elkaar afstemmen en daarmee de belasting op het net verminderen. Het voordeel voor de netbeheerder is dat hierdoor meer zekerheid ontstaat over het gebruik van het net binnen de lokale fysieke netgrenzen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.