Ads Top

Staats­se­cre­ta­ris mocht in­stem­men met waak­vlam gas­win­ning Gro­nin­gen

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van maximaal 2,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor het jaar 2022-2023. De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelde vandaag in een uitspraak dat de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld. Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het aardbevingsgebied waren het niet eens met het vaststellingsbesluit van de staatssecretaris en waren daartegen in beroep gekomen.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt verder dat de staatssecretaris deugdelijk heeft gemotiveerd waarom dit winningsniveau nodig is om de leveringszekerheid te borgen. Verder heeft hij voldoende maatregelen genomen om de vraag naar gas uit Groningen zo snel mogelijk af te bouwen, met als uitgangspunt dat de gaswinning volgend jaar wordt beëindigd.
Belangenafweging

Na afweging van alle belangen heeft de staatssecretaris redelijkerwijs het winningsniveau kunnen vaststellen op 2,8 miljard kubieke meter gas. De staatssecretaris heeft een afweging gemaakt met aan de ene kant de belangen van de bewoners van het aardbevingsgebied en aan de andere kant de belangen van bedrijven en het kunnen blijven verwarmen van woningen in de winter. De Afdeling bestuursrechtspraak is van oordeel dat de staatssecretaris de belangen van de bewoners terecht zwaar heeft laten wegen.

Dit is de zevende keer in zeven jaar tijd dat de Afdeling bestuursrechtspraak zich heeft gebogen over de gaswinning in Groningen. In 2019, 2017 en 2015 vernietigde zij eerdere instemmingsbesluiten van de minister over de hoeveelheid gas die gewonnen mocht worden uit het Groningenveld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.