Ads Top

Dit jaar waarschijnlijk meer gas nodig uit Groningenveld, provincie geschokt


Het kabinet moet de te verwachten gaswinning uit het Groningenveld voor het lopende gasjaar naar boven bijstellen. Aan het begin van het gasjaar was de verwachting dat de NAM 3,9 miljard kuub zou winnen.

Volgens berekeningen van netbeheerder GTS kan de winning in dit gasjaar uiteindelijk uitkomen op maximaal 7,6 miljard kuub bij gemiddelde temperaturen. Voor 1 april bepaalt het kabinet hoeveel gas er definitief dit gasjaar uit het Groningenveld moet komen.


De hogere verwachting heeft twee oorzaken. Ten eerste de vertraging van de ingebruikname van de stikstoffabriek in Zuidbroek. Doordat deze later klaar is dan gepland, kan minder hoogcalorisch gas worden omgezet. Daardoor is er onvoldoende laagcalorisch gas - gas dat Nederlandse huishoudens gebruiken - om vanaf april de leveringszekerheid te waarborgen en de gasopslagen in Norg en Grijpskerk te vullen. De inzet van de gasopslagen zijn essentieel om het Groningenveld te kunnen sluiten.

De tweede reden hangt samen met de gasvraag uit Duitsland. Onlangs heeft Duitsland aangegeven 1,1 miljard kuub meer nodig te hebben uit Groningen om in hun energiebehoefte te voorzien. Dat komt doordat energiebesparende maatregelen in Duitsland minder effectief blijken dan verwacht. Daarnaast valt de winning van laagcalorisch gas in Duitsland dit gasjaar lager uit, en de opslagen zijn minder gevuld dan normaal gesproken het geval is.

Minister Blok heeft Duitsland met klem verzocht om alle mogelijke maatregelen te nemen zodat de extra vraag niet nodig is.

Dit gasjaar, dat loopt van oktober 2021 tot en met september 2022, is het laatste ‘normale’ gasjaar. De afbouw van de gaswinning uit het Groningenveld ligt nog steeds op schema. Vanaf medio 2022 is er naar verwachting geen gas meer nodig uit het Groningenveld, in een jaar met gemiddelde weersomstandigheden.

Het nieuws slaat in de provincie in als een bom. 'Dit is een klap in het gezicht van onze inwoners', zegt gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) namens het provinciebestuur tegen RTV Noord. 'Blijkbaar komt Duitsland gas tekort en dat moet verkocht worden ten koste van Groningen.'

De Groninger Bodem Beweging (GBB) vindt het onbegrijpelijk dat de gaskraan verder wordt opengedraaid. 'Een overheid mag en kan niet zo lichtzinnig met de veiligheid van haar burgers omgaan!'

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.