Ads Top

Omgevingsverordeningen Noord-Holland maken ruimte voor duurzame energie


Gedeputeerde Staten hebben twee omgevingsverordeningen vastgesteld: de aangepaste Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 en de nieuwe Omgevingsverordening Noord-Holland 2022.

Grootste verandering is dat de afspraken uit de Regionale Energie Strategieën (RES’en) bepalend zijn als het gaat om de mogelijkheden voor windturbines op land. Noord-Holland maakt daarmee ruimte voor de energietransitie. Beide verordeningen zijn opgesteld ter voorbereiding op de inwerkingtreding van Omgevingswet.

Oorspronkelijk zou de landelijke Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking treden. Tegelijkertijd zou de Omgevingsverordening Noord-Holland 2022 (OV NH2022) gaan gelden. Daarmee worden de provinciale regels in lijn gebracht met de Omgevingswet. Maar omdat de Omgevingswet van Rijkswege werd uitgesteld, is automatisch ook de inwerkingtreding van de OV NH2022 uitgesteld.

Om toch duidelijkheid te scheppen voor gemeenten, initiatiefnemers en bewoners over de randvoorwaarden voor het opwekken van windenergie op land, werd de Omgevingsverordening Noord-Holland 2020 (OV NH2020) gedeeltelijk aangepast. Naar aanleiding van de reacties op beide ontwerpverordeningen zijn enkele kleine aanpassingen gedaan. Daarnaast is de toelichting op de regels voor wind op land verhelderd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.