Ads Top

Bezwaren VEMW en Energie Samen tegen Tarieven Stedin verworpen

De Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW) en de Coöperatie Energie Samen (Energie Samen) hebben bezwaar ingediend tegen de tarieven die Stedin in rekening brengt voor de eenmalige aansluitvergoeding meerlengte bij aansluitingen met een capaciteit van 1000 tot 10.000 kVA. Volgens VEMW en Energie Samen zouden deze tarieven niet de werkelijke kosten voor de dienst reflecteren, zoals artikel 41b, eerste lid, van de Elektriciteitswet vereist.

De ACM heeft deze bezwaren afgelopen december ongegrond verklaard. Stedin heeft een aantal oorzaken gegeven voor de stijging van haar tarieven voor deze dienst. Zowel in het tarievenbesluit als in bezwaar heeft de ACM de onderbouwing van Stedin onder de loep genomen.

De ACM concludeert dat de onderbouwing die Stedin geeft consistent is met de aangeleverde cijfermatige kostenonderbouwing. De aangevoerde kostensoorten zijn volgens de ACM ook noodzakelijk voor het realiseren van een aansluiting.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.