Ads Top

Project EIGEN gestart dat bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie

Een dezer dagen is het startschot gegeven voor het vernieuwende project EIGEN: Energy hubs voor Inpassing van Grootschalige hernieuwbare ENergie.

Binnen EIGEN werkt netbeheerder Alliander met twaalf partners, waaronder Liander, Firan, Kenter en Qirion, samen aan een blauwdruk voor bedrijventerreinen om de grootschalige opwek van duurzame energie in te passen in het elektriciteitsnet. Het project richt zich op het potentieel van zogenoemde energy hubs, die het mogelijk maken om zon- en windenergie slim te benutten in bestaande en nieuwe elektriciteitsnetten.

Om de CO₂ productie in ons land te verlagen zullen we onder andere meer gebruik moeten gaan maken van ‘groene’ energie zoals wind en zon. Dat vraagt een enorme uitbreiding van het nergienet, maar ook dat we het energienet slimmer gaan gebruiken. De productie van zon- en windenergie is weersafhankelijk. Schijnt de zon fel dan is er veel opwek.

Dit vraagt ook een flexibele inzetbare transportcapaciteit bij de gebruikers en de producenten om de juiste balans ten alle tijden te kunnen realiseren. Daarbij moeten we rekening houden met de beschikbare netcapaciteit. Door bewust lokaal te balanceren ontstaat een maatschappelijk doelmatiger systeem is de verwachting van de projectpartners. Zo kunnen we garanderen dat iedereen altijd kan rekenen op energie.

De ontwikkeling van energy hubs in het algemeen – en voor bedrijventerreinen in het bijzonder – staat in de kinderschoenen. Er zijn diverse technische pilots uitgevoerd en gaande maar een integrale aanpak ontbreekt. Het is op dit moment nog vooral een (heel goed) middel voor klanten om ondanks de knelpunten op het net toch aangesloten te kunnen worden. In dit project gaan we kijken naar een duurzame toepassing van energy hubs, waarbij het voor bedrijven aantrekkelijk wordt om deel te nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.