Ads Top

Zienswijzen op investeringsplannen van TenneT

TenneT heeft van 35 partijen zienswijzen binnengekregen op de ontwerpinvesteringsplannen 2022 - 2031. Deze komen onder meer van provincies, gemeenten en belangenverenigingen. Een groot aantal reacties gaat in op de voorgenomen planningen van de projecten en de data waarop nieuwe assets in gebruik worden genomen. Er worden onder meer zorgen uitgesproken over de haalbaarheid van eigen doelstellingen.

Bij het opstellen van de nieuwe investeringsplannen was al duidelijk dat er komende jaren een enorme opgave ligt voor de netbeheerders als gevolg van de energietransitie. TenneT verwacht daarbij nog een verdere groei van het portfolio, omdat een aantal ontwikkelingen nu nog niet – of slechts deels – kon worden meegenomen in de ontwerpinvesteringsplannen. Denk hierbij aan de extra ambities voor wind op zee (inclusief de effecten daarvan voor het net op land) en de plannen voor de verduurzaming van de industrie.

In alle provincies is TenneT de komende jaren gelijktijdig aan de slag met het uitbreiden en versterken van het hoogspanningsnet.

Er wordt binnen de organisatie opgeschaald, zodat de komende jaren de uitvoeringscapaciteit wordt verdubbeld. Hiervoor wordt ook de samenwerking met partners steeds verder uitgebouwd. Daarnaast wordt er samen met stakeholders gewerkt aan tal van onconventionele oplossingen om in de uitvoering te versnellen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.