Ads Top

'Wetsvoorstel warmtetransitie gebouwde omgeving helpt verduurzamen'

Netbeheer Nederland reageert positief op de uitgangspunten van het concept-Wetsvoorstel Gemeentelijke Instrumenten Warmtetransitie (Wgiw) dat de ministeries van Binnenlandse Zaken en van Economische Zaken en Klimaat ter consultatie hebben voorgelegd.

Het is een goede volgende stap om de afspraken uit het klimaatakkoord om te zetten naar een gerichte wijkaanpak. Met dit wetsvoorstel kunnen de regionale netbeheerders samen met de gemeenten de verduurzaming van woningen in de gebouwde omgeving steeds beter vormgeven.

Wel hebben de netbeheerders nog twee aandachtspunten in het conceptwetsontwerp waarover ze graag in overleg treden met de ministeries. Het eerste punt gaat over de financiering van de toekomstige verwijderingskosten van gasleidingen. Daarnaast hebben de netbeheerders zorgen of zij in alle situaties hun wettelijk taak goed kunnen uitvoeren. Het is van belang dat de netbeheerders, bij beëindiging van het gastransport, de aansluitleidingen en meteropstelling altijd veilig buiten gebruik kunnen stellen en kunnen verwijderen.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.