Ads Top

Regio’s maken concrete afspraken over realisatie zonne- en windenergieprojecten

 

Het uitvoeringsprogramma voor de Regionale Energiestrategieën (RES) in Noord-Holland is klaar. Hierin staat hoe de regio’s concrete projecten van zonne- en windenergie en regionale warmtebronnen gaan realiseren.

Zonneweides en windturbines hebben impact op de omgeving. Daarom wordt in het uitvoeringsprogramma veel aandacht besteed aan zorgvuldige ruimtelijke inpassing, de afweging van verschillende belangen en participatie en communicatie. Ook gaat het over de regionale samenwerking rondom kansrijke warmtebronnen.

Daarnaast staan er afspraken in over het delen van kennis en data, over monitoring én het proces om de RES tijdig te actualiseren tot een 2.0 versie.

De basis voor het uitvoeringsprogramma is gelegd met bijeenkomsten rondom zeven thema’s. Ruim 250 ambtenaren, netbeheerders, ondernemers, maatschappelijke organisaties, volksvertegenwoordigers en bewoners hebben meegedacht. Hierbij zijn belangrijke zorgen en aandachtspunten voor de uitvoering naar voren gebracht en zijn slimme oplossingen gedeeld. Daarnaast is ook een aantal moties die door de gemeenteraden, Provinciale Staten en de algemeen besturen van de waterschappen tijdens de besluitvorming over de RES 1.0 zijn aangenomen in het uitvoeringsprogramma verwerkt.

Op dinsdag 25 januari 2022 (20.00-21.00 uur) geven energieregio’s Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid een toelichting op het RES Uitvoeringsprogramma. De informatieavond is online en voor iedereen te volgen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.