Ads Top

ACM vervolgt actie tegen misleidende duurzaamheidsclaims in energiesector

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft onderzoek gedaan naar misleidende duurzaamheidsclaims in de energiesector. Op basis van haar bevindingen start de ACM nu vervolgonderzoek naar twee niet nader genoemde energieleveranciers.

Volgens Edwin van Houten, directeur Consumenten van de ACM, doen sommige energieleveranciers zich duurzamer voordoen dan ze daadwerkelijk zijn. Hierdoor kunnen consumenten geen onderscheid maken tussen bedrijven die veel investeren in duurzaamheid en bedrijven die dat niet doen.

In de energiesector heeft de ACM eind mei 2021 de ruim 60 energieleveranciers die aan consumenten leveren aangeschreven met het verzoek hun claims kritisch te bekijken. Ze kregen daarvoor tot half juni de tijd. Daarna heeft de ACM zelf de uitingen op het gebied van duurzaamheid van tien grote energieleveranciers gecontroleerd op de juistheid, duidelijkheid en controleerbaarheid van de informatie.

Een energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar geeft bij de claim niet aan dat het gas dat hij levert maar voor een bepaald percentage uit groen gas bestaat.

Een andere energieleverancier geeft aan groen gas te leveren, maar in feite gaat het om CO2-gecompenseerd gas.

Weer een andere energieleverancier zet zich neer als ‘leider op het gebied van duurzaamheid’, maar maakt bij de claim niet duidelijk wat daarmee wordt bedoeld.

Vorig jaar heeft de ACM de Leidraad duurzaamheidsclaims gepubliceerd met vijf vuistregels voor betrouwbare duurzaamheidsclaims. Hiermee biedt de ACM houvast aan bedrijven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.