Ads Top

Railbedrijf RET kan elektriciteitshub worden voor bussen en auto’s

De Gemeente Rotterdam en railbedrijf RET willen de stroom- en netwerkcapaciteit van het tram- en metronetwerk gaan inzetten voor het laden van bussen en auto’s.

Of een railbedrijf juridisch gezien elektriciteit en netwerkcapaciteit aan derden kan leveren is echter een complexe vraag, waarop nog geen antwoord was.

Hoogleraar Economic Regulation and Market Governance Saskia Lavrijssen en student Law and Technology Lien Stolle van Tilburg University hielden het Rotterdamse E-OV-hub plan tegen het licht. Hun conclusie: de E-OV-hub kan er komen.

Het juridische vraagstuk is zeer ingewikkeld, aldus hoofdonderzoeker Saskia Lavrijssen. Behalve met de Europese en nationale energiewetgeving moet er ook rekening gehouden worden met het mededingingsrecht en een wirwar aan regionale en internationale regels voor de regulering van openbaar vervoer. Veel van die regels zijn geschreven voor de oude situatie, waarin elektriciteit met name werd geleverd door grootschalige fossiele elektriciteitscentrales op basis van de vraag van de gebruiker.

De klimaattransitie heeft grote veranderingen gebracht. Nu het energielandschap steeds meer bestaat uit windmolens, zonnepanelen en laadpalen voor elektrische voertuigen die allemaal op hetzelfde distributienet zijn aangesloten, is de balans tussen vraag en aanbod complexer geworden en neemt de druk op het elektriciteitsnet toe. Daarnaast is de aanleg van kabels in de stedelijke omgeving heel complex. Dat vraagt om slimme oplossingen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.