Ads Top

Amsterdam verstrekt lening van 55 miljoen euro aan Alliander

De gemeente Amsterdam gaat een lening van 55 miljoen euro aan netwerkbedrijf Alliander verstrekken. Dat heeft het college van B en W besloten.

De netbeheerder moet de capaciteit van de elektriciteitsnetten de komende jaren op veel plekken verdubbelen als gevolg van de toenemende elektriciteitsvraag en meer lokale opwek van elektriciteit. De elektriciteitsvraag groeit door omdat er steeds meer woningen en bedrijven bij komen in de stad. Daarnaast vervangt de industrie olie en gas door duurzame opgewekte stroom, worden huizen op een duurzame manier verwarmd, digitaliseert de samenleving en groeit de economie. In de komende 10 jaar wordt hiervoor evenveel werk verzet als in de afgelopen 40 jaar.

De investeringen die Alliander moet doen in het elektriciteitsnet leiden tot een stijgende financieringsbehoefte.

Alliander is eigenaar van netbeheerder Liander. De netbeheerder heeft de afgelopen periode laten weten dat op vier plaatsen in Amsterdam het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit heeft bereikt. Liander geeft aan dat Amsterdam in de nabije toekomst vaker knelpunten op het net kunnen verwachten. Dat raakt niet alleen (toekomstige) klanten van Liander: het dreigt ook grote gevolgen te hebben voor de woningbouwopgave, de energietransitie en de economische ontwikkeling van Amsterdam.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.