Ads Top

Gemeente Arnhem op koers om in vijf jaar 40% CO2-reductie te realiseren

Arnhem denkt op koers te liggen om in 2023 40% meer CO2-reductie te realiseren dan in 2018 nog het geval was.

Dat blijkt uit de onlangs uitgevoerde halfjaar-rapportage in het kader van ons gemeentelijk Klimaatplan. Onze CO2-footprint (waarbij we ook het Sportbedrijf en Scalabor onder de gemeentelijke organisatie rekenen) was over 2020 al 20% lager dan die in 2018.

Een deel van die verlaging komt door corona, maar ook door genomen maatregelen. Naast CO2-reductie is het verlagen van het energieverbruik een belangrijk doel en ook daaraan hebben we voldaan en dus ook kosten bespaard.  

In 2020 bedroeg de CO2-footprint 4.424 ton. Het waren vooral ons elektriciteitsverbruik (van panden en de openbare ruimte), aardgas, stadsverwarming en het doelgroepenvervoer die verantwoordelijk zijn voor die uitstoot. Omdat een deel van de gerealiseerde daling toe te schrijven is aan corona, is 2020 niet representatief voor de totale trend.

Als men alle geplande maatregelen kan uitvoeren, haalt de gemeente in 2023 de 40%-reductie ten opzichte van 2018.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.