Ads Top

Nederland stopt met nieuwe steun aan fossiele export

Nederland sluit zich aan bij de coalitie van landen die op korte termijn willen stoppen met directe overheidssteun voor internationale fossiele energieprojecten.

In Glasgow heeft Nederland hiertoe een verklaring getekend ‘Dit is een belangrijke versnelling’, aldus staatssecretaris Vijlbrief. ‘Een grote stap in de goede richting, om kllimaatverandering tegen te gaan.’

De ondertekening betekent dat het kabinet de overgang naar een groene energievoorziening versnelt en in 2022 zal werken aan nieuw beleid voor het beëindigen van internationale overheidssteun aan de fossiele energiesector. Dit geldt in het bijzonder voor de exportkredietverzekering (ekv). Het streven is dit voor eind 2022 te implementeren.

Voor Nederlandse bedrijven die straks geen gebruik meer kunnen maken van de ekv terwijl belangrijke buitenlandse concurrenten dat wel kunnen, betekent dit een verslechtering van hun internationale concurrentiepositie. In gesprek met belanghebbenden wordt gekeken naar wat haalbaar en nodig is voor een groene transitie met behoud van banen en kennis in Nederland en een duurzame, betrouwbare en betaalbare energievoorziening in ontwikkelingslanden.

Het kabinet heeft al verschillende maatregelen genomen om de ekv te vergroenen. Zo zijn er meetmethodieken ontwikkeld waardoor er beter inzicht is in het aandeel groen en fossiel in de ekv-portefeuille. Daarnaast zijn er ruimere dekkingsmogelijkheden voor groene transacties.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.