Ads Top

'Slimme inzet van groen gas beperkt de kosten van de energietransitie'

De toepassing van groengas in de energietransitie staat centraal in een nieuwe casestudie die toepassingen van groen gas in gebouwde omgeving, industrie en mobiliteit vergelijkt. De maatschappelijke waarde van deze duurzame energiedrager blijkt in deze studie het grootst in de gebouwde omgeving.

Het onderzoek is in opdracht van Enexis Groep, in samenwerking met Netbeheer Nederland, uitgevoerd door onderzoekers van CE Delft.

Groen gas – methaangas uit vergisting van biomassa zoals rioolslib en afvalstoffen – is een cruciaal onderdeel in de transitie naar een volledig duurzaam energiesysteem. Het is een hernieuwbare, CO2-neutrale energiedrager met dezelfde eigenschappen als aardgas, waardoor technische aanpassingen aan de bestaande infrastructuur nauwelijks nodig zullen zijn.
Tegelijk is groen gas volgens de huidige planning maar beperkt beschikbaar. Er is de ambitie in het klimaatakkoord om in 2030 2 miljard kubieke meter per jaar te produceren. Ter indicatie: dat is 5 procent van het aardgasgebruik op dit moment. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dan ook: stimuleer de productie van groen gas en zet het in waar de maatschappelijke waarde het hoogst is.

De studie zet drie casussen naast elkaar: toepassing van groen gas in een binnenstad met 25.000 lastig te isoleren oude woningen, in een industriële boiler met een thermisch vermogen van 20 megawatt, en als brandstof (groen gas omgezet in bio-LNG) voor een groot zeecontainerschip.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.