Ads Top

Schone stroom en schoon koken voor 145 miljoen allerarmsten

Met het NL Energy Compact slaan meer dan 25 Nederlandse partijen de handen ineen om de overgang naar duurzame energie in ontwikkelingslanden te versnellen en zo klimaatverandering en armoede te bestrijden.

In de periode tot 2030 wil de coalitie bijvoorbeeld een schone manier van koken realiseren voor 45 miljoen mensen, en elektriciteit op basis van duurzame energie voor 100 miljoen mensen.

Wereldwijd hebben ongeveer 800 miljoen mensen geen elektriciteit, vooral in Afrika. Zo’n 2,6 miljard mensen koken hun voedsel met traditionele methoden zoals houtvuur en gedroogde mest. Door luchtvervuiling in huis vallen volgens de WHO naar schatting 3,4 miljoen doden per jaar.

In Nederland werken overheid en private partijen al nauw samen aan de overgang naar duurzame energie in het Klimaatakkoord. De initiatiefnemers van het NL Energy Compact - bedrijven, overheid, financiers, NGO’s en kennisinstellingen – lanceerden hun samenwerking op woensdag 15 september. Meer dan 25 partijen willen nu ook internationaal intensiever gaan optrekken in de steun aan ontwikkelingslanden, en samenwerken aan het bereiken van de duurzame energiedoelen van de VN (SDG7).

Zo wil de coalitie in de periode tot 2030 een schone manier van koken realiseren voor 45 miljoen mensen, en elektriciteit op basis van duurzame energie voor 100 miljoen mensen. Ook willen de partijen het gebruik van duurzame energie in humanitaire hulp bevorderen. Bij dit alles willen de partijen de banenkansen voor vrouwen en jongeren verdubbelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.