Ads Top

ACM benadrukt belang van consumentenbescherming bij aardgasvrij maken van wijken

 

Consumenten moeten de overstap van aardgas op een nieuwe warmtebron niet gaan ervaren als een achteruitgang. Daarom is het belangrijk dat zij hun recht kunnen halen als de kwaliteit van warmtelevering tekort schiet. Dat stelt toezichthouder ACM.

In de Gaswet zijn de rechten voor consumenten op het gebied leveringszekerheid duidelijk vastgelegd. De ACM vindt het belangrijk dat alle consumenten wettelijk op dezelfde manier worden beschermd. De mate van consumentenbescherming mag dus niet afhangen van verschillen in warmtebron, woning, type consument of soort netwerk voor warmtelevering Consumenten moeten tijdens en na de warmtetransitie zoveel mogelijk dezelfde bescherming krijgen zoals nu bij een gasaansluiting.

Consumenten moeten ook voldoende informatie krijgen voordat zij een besluit nemen over het overstappen van aardgas op bijvoorbeeld een warmtenet of een elektrische warmtepomp. Voor het nemen van een weloverwogen besluit is het belangrijk dat zij tijdig de beschikking hebben over juiste en volledige informatie. Consumenten moeten daarom een transparant en realistisch overzicht van de kosten en baten ontvangen, waarbij er rekening gehouden wordt met de verschillen tussen typen woningen en consumenten. Om onzekerheid in de wijkaanpak van de warmtetransitie te voorkomen, moet vooraf duidelijk zijn wat de warmtetransitie betekent voor de woonlasten en de verdeling van de subsidiegelden. Daarnaast is het van belang dat er keuzeruimte wordt geboden waar dit mogelijk is. Bij collectieve warmtenetten zal er in de meeste gevallen geen vrije leverancierskeuze zijn. Keuzeruimte kan er echter wel zijn vóór de aanleg van een warmtenet.


Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.