Ads Top

Stroom in augustus wederom duurder


Stroom was in augustus gemiddeld een halve cent per kilowattuur duurder dan in juli. Dat blijkt uit een analyse van energieleverancier Zonneplan.

Door de vele vakanties was de verwachting dat de vraag naar stroom juist zou afnemen, met een dalende prijs als gevolg. Het feit dat de zon zich opvallend weinig liet zien in combinatie met een eveneens oplopende gasprijs verklaren de enigszins onverwachte prijsstijging. De stijgende stroomprijslijn van de afgelopen maanden zet zich zodoende voort.

De gemiddelde kilowattuurprijs lag in augustus op 25,52 eurocent, tegen 25,03 cent in juli. Dit komt deels doordat er aanzienlijk minder goedkope zonnestroom werd opgewekt dan verwacht mag worden middenin de zomer. Het aantal zonuren bleef met 165 flink achter bij een gemiddelde augustusmaand (195 zonuren). Doordat er dankzij een gemiddelde windsnelheid van 2,96 meter per seconde ook niet bovengemiddeld veel windenergie werd opgewekt, had Nederland in augustus relatief veel dure, fossiele bronnen nodig om in de stroomvraag te kunnen voorzien.

De hoge stroomprijzen klinken ook door in de vaste energiecontracten. Wie op 31 augustus via Gaslicht.com een vast contract voor één jaar afsloot, betaalde bij de top-10 aanbieders gemiddeld 25,67 cent per kilowattuur. Daaruit blijkt de verwachting dat er op korte termijn geen prijsdalingen verwacht worden. Het feit dat de gasprijsstijging ook maar blijft doorzetten is hiervoor de voornaamste reden.

De hoge gasprijs wordt mede veroorzaakt door de prijs voor CO2-emissiecertificaten, die op 30 augustus voor het eerste de grens van 60 euro per ton uitstoot doorbrak. Dat is bijna het dubbele van de CO2-prijs van begin dit jaar. Hoe meer het kost om CO2 uit te stoten, hoe duurder gas en ook kolen zijn. Zolang deze energiebronnen nodig zijn om in de stroomvraag te voorzien, blijft stroom ook prijzig. Vanuit dat oogpunt bezien valt te hopen op een zachte winter.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.