Ads Top

Netbeheerders: knelpunten elektriciteitsnet onopgelost

Netbeheer Nederland plaatst kritische noten bij de kabinetsplannen. Nieuwe energiedragers en bijbehorende infrastructuur zijn nadrukkelijk aanwezig in de begroting van het demissionaire kabinet. Met investeringen in het waterstof-netwerk, Warmtelinq en extra subsidies voor verduurzaming van de gebouwde omgeving, slaat het kabinet nadrukkelijk de weg in naar een toekomstig geïntegreerd energiesysteem.

In de plannen ontbreken echter essentiële keuzes om de uitvoering te versnellen van het toekomstige energiesysteem. Waaronder regie vanuit de overheid, versnelling van ruimtelijke ordeningstrajecten en de financiering van de elektriciteitsnetten.

Geld alleen is niet voldoende, het draait óók om mensen. Beschikbaarheid van voldoende technisch geschoold personeel is één van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen realiseren van de energietransitie.

De netbedrijven zijn wel tevreden over een aantal maatregelen van het kabinet die leiden tot vermindering van de toenemende druk op het elektriciteitsnet. Denk hierbij aan het schrappen van de dubbele belasting op batterij-opslag, het Nationaal Isolatieprogramma voor de gebouwde omgeving, de stimulering van hybride warmtepompen en ‘schotten’ in de SDE++regeling: Daarmee ontstaat diversiteit in de te subsidiëren projecten op het gebied van groen gas, opwek van duurzame elektriciteit en duurzame warmte. De begroting speekt terecht van effectieve stimulering van verschillende technologieën.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.