Ads Top

Elektrisch rijden voor particulieren in stroomversnelling

 Er komt meer geld beschikbaar om elektrisch rijden voor particulieren aantrekkelijker te maken. Ook voor ondernemers komen er meer mogelijkheden om over te stappen naar schoon.

Veel mensen hikken bij de keuze voor elektrische rijden aan tegen de hogere aanschafprijs. Met een nieuwe subsidie, bedoeld om het prijsverschil te verkleinen, blijken veel meer mensen dan gedacht over te willen stappen. Het subsidiebudget voor nieuwe elektrische auto’s was afgelopen jaar razendsnel op, en ook voor gebruikte auto’s was dat in augustus het geval.

De komende drie jaar komt er daarom 80 miljoen euro bij voor nieuwe elektrische auto’s, en 10 miljoen voor gebruikte elektrische auto’s. Vanaf 1 januari 2022 is er ongeveer drie keer zoveel budget voor particulieren dan aanvankelijk gepland.

Omdat de prijzen van elektrische auto’s dalen en omdat er meer animo is dan gedacht heeft het kabinet er, mede op advies van de sector, voor gekozen het subsidiebedrag per nieuwe auto omlaag te doen. In 2022 wordt dat 3350 euro, in plaats van de geplande 3700 euro. De jaren erna daalt dat verder. Voor tweedehands blijft het 2000 euro.

Door deze investeringen hebben eind 2024 naar schatting dubbel zo veel particulieren met subsidie een elektrische personenauto kunnen kopen of (privé) leasen dan bij het sluiten van het klimaatakkoord was bedacht.

Het kabinet wil de voordelen voor duurdere auto’s van de zaak verder afbouwen. Daarom wordt de cap, de maximumwaarde van de auto tot waar belastingvoordelen gelden, verlaagd naar 35.000 euro in 2022, en 30.000 in 2023. Met deze maatregel worden middenklassenauto’s voor zakelijke rijders interessanter. Deze auto’s zijn als ze uit de lease komen vaak een goede optie voor particulieren die een tweedehands elektrische auto zoeken. Het kabinet wil de tweedehandsmarkt graag verder op gang helpen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.