Ads Top

Laatste reguliere gasjaar: winning Groningen naar 3,9 miljard kuub

Het laatste reguliere gasjaar in Groningen gaat van start. Minister Blok van Economische Zaken en Klimaat heeft bepaald dat de NAM 3,9 miljard kuub mag winnen uit het Groningenveld, in een wat temperatuur betreft gemiddeld jaar.

Dat is in lijn met het advies van gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) uit februari. Deze hoeveelheid ligt ver onder het niveau van 11,2 miljard kuub dat was voorzien in het basispad uit 2018, en is ongeveer een halvering ten opzichte van het winningsniveau voor het huidige gasjaar.

Na het gasjaar 2021/2022 is het veld alleen nog in gebruik als reservemiddel. Een situatie die wat het kabinet betreft zo kort mogelijk duurt.

Een manier om het Groningenveld eerder definitief te sluiten, en dus ook niet meer als reserve te gebruiken, is door de gasopslag Grijpskerk in te zetten voor de opslag van zogenaamd laagcalorisch gas. Nu is die opslag gevuld met hoogcalorisch gas. Minister Blok wil dat echter alleen doen als het veilig kan en het geen extra risico’s meebrengt voor de omgeving van de gasopslag.

De gaswinning in Groningen begon in 1963. Jarenlang heeft Nederland geprofiteerd van de enorme gasbel van ‘Slochteren’ - een van de grootste natuurlijke gasvoorraden ter wereld. Maar het werd steeds duidelijker dat de gaswinning direct leidde tot de aardbevingen in Groningen, met alle gevolgen voor de veiligheid. Daarom heeft toenmalig minister Wiebes in 2018 het historische besluit genomen om de gaswinning volledig te stoppen.  

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.