Ads Top

TenneT biedt projectboek aan bij gemeenten voor locatiekeuze hoogspanningsstations Schouwen-Duiveland en Bergen op Zoom

In april startte netbeheerder TenneT met een uitgebreid participatieproces om kansrijke locaties voor een nieuw 380 kV-hoogspanningsstation bij Bergen op Zoom en een 150 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland te zoeken. 

TenneT organiseerde werkateliers en nodigde de brede omgeving uit om een mening te geven over de kansrijke locaties voor de hoogspanningsstations. De uitkomsten van het participatieproces en de bijbehorende locatie- en haalbaarheidsstudie heeft TenneT verwerkt in een projectboek en aangeboden aan de betrokken gemeenten.

Op Schouwen-Duiveland en Tholen is het 50 kV-energienet van de regionale netbeheerder Enduris vol. Er kunnen daardoor geen nieuwe, duurzame initiatieven worden aangesloten. Tegelijkertijd lopen ook de regionale energiewegen van Enexis in West-Brabant vol. Ook daar bereikt het netwerk het maximum van de transportcapaciteit.

TenneT gaat een nieuw 380/150/20 kV hoogspanningsstation bouwen in de omgeving van Bergen op Zoom. Deze wordt met een ondergrondse kabel aangesloten op een nieuw 150/20 kV-hoogspanningsstation op Schouwen-Duiveland. Zo wordt Schouwen-Duiveland verbonden met het bestaande landelijke hoogspanningsnet én ontstaat er ook in West-Brabant en Tholen ruimte voor groei van duurzame initiatieven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.